VL Staal vil med i sværvægtsklassen

Vindmøller får stadig større vingefang. Det stiller tilsvarende højere krav til de tårne, der skal

bære dem.


Den udvikling har Esbjerg-virksomheden VL Staal A/S valgt at vokse med. Som led i et strategiskifte har VL Staal

investeret i en italiensk-produceret valse, der kan tage op til 50 mm tykke stålplader og kan håndtere plader op til tre

meter i bredden.


Investeringen på fire mio. kr. gør det muligt at producere tårnsektioner på op til

45 meter, som en af verdens største vindmølleproducenter, Bonus Energy, for nylig har afskibet til USA. Desuden har

stålvirksomheden leveret helt store skorstene til Rockwool i Norge, som også kræver stor kapacitet.


- Med den

nye teknologi kan vi være med i kampen om at producere offshore-vindmøller og op til 120 meter høje skorstene,

hvor vindpåvirkningen er så stor, at det kræver kraftige pladetykkelser. Vi havde valget mellem at være i

letvægts- eller sværvægtsklassen, og valgte det sidste, siger direktør Jørgen Damm, VL Staal.


Eksport

vokser

Virksomheden har siden 1983 udviklet og produceret stålskorstene med tilhørende kanalsystemer. Erfaringerne fra

at producere de store enheder er siden udnyttet til at skabe en stærk position som underleverandør af store CNC-bearbejdede

emner, blandt andet til vindmølleindustrien, der nu udgør 15-20 pct. af omsætningen og er i vækst.


VL

Staal eksporterer direkte ca. 40 pct. af produktionen til Skandinavien og lande som Østrig, Schweiz og Holland. Med den indirekte

eksport er andelen betydeligt højere, og den kurve vil antagelig også fortsætte opad.


Sammen med søsterselskabet

Scan Coat, der også ejes af stifteren Vagner Laigaard, tilbyder VL Staal samlede løsninger med opsvejsning af materialer,

bearbejdning og overfladebehandling.


Med den seneste investering er kapaciteten fordoblet inden for valsning, og VL Staal råder

over landets største kapacitet, når det gælder CNC-styrede bedfræsere. Virksomheden producerer ca. 250 maskinrammer årligt

og fremstiller ca. 300 stålskorstene på op til 120 meter og med en diameter op til 5,3 meter.

Mangel på metalfolk

VL

Staal omsatte i det regnskabsår, der sluttede 30. september, for 88 mio. kr. og hentede et resultat på godt fem mio. kr.

efter skat. En hindring for at udnytte vækstpotentialet fuldt ud kan blive mangel på arbejdskraft.


- Vi har 110 medarbejdere

og kunne godt bruge fem-seks smede og maskinarbejdere nu. Men her mærker vi, at det er et flaskehalsområde. Vi har konstant

10-12 lærlinge i gang for at være med til at bære forpligtelsen til at uddanne nye medarbejdere, men der jo ikke

garanti for, at vi holder fast i dem, siger Jørgen Damm.