VKR Holding nu eneejer af Rationel Vinduer

Vindueskonglomeratet VKR Holding A/S, som i forvejen ejer stribevis af virksomheder samlet under VKR Gruppen, bliver endnu større.

Selskabet var minoritetsaktionær i de to vinduesfabrikker Rationel Vinduer med hovedkvarter i Sdr. Felding og Svenska Fönster

i Edsbyn nord for Stockholm, men har netop købt hovedaktionæren, Axcel Industriinvestor, ud af begge virksomheder.Efter

overtagelsen af de to virksomheder, der tilsammen omsætter i nabolaget af milliarden, vil VKR Gruppen samle sin produktion og

salg af facadevinduer i et nyt forretningsområde, hvori de to virksomheder kommer til at indgå sammen med en tredje fabrik,

Velfac i Ringkøbing.Langt de fleste VKR-selskaber har gennem de senere år klaret sig fortrinligt med solide overskud,

hvor især storebroderen, Velux, har imponeret. Velfac har ligeledes klaret sig fortrinligt gennem de senere år ligesom

stribevis af konkurrenter.

Møgår

Undtagelsen har været Rationel Vinduer, der gennem de sidste fem år

er stagneret. Tre ud af de sidste fem år har resulteret i underskud, og 2002 blev et decideret møgår for fabrikken,

der har produktion i Sdr. Felding og Struer.Omsætningen faldt fra 544 mio. kr. til 515 mio. kr. Underskuddet før

skat blev på mere end 43 mio. kr., og egenkapitalen blev halveret. Udviklingen, der bl.a. hang sammen med radikale produktionsomlægninger

og besværlig indkøring af nye maskiner, kostede fabrikkens adm. direktør jobbet.Det nærliggende spørgsmål

til adm. direktør Leif Jensen, VKR Holding, er derfor, om man ikke hellere skulle have solgt sin andel af Rationel Vinduer

frem for at købe fabrikken.- Slet ikke. Rationel Vinduer og Svenska Fönster passer fortrinligt ind i koncernen.

Virksomhederne passer godt sammen med Velfac. De tre virksomheder supplerer hinanden med hensyn til produkter, distributionskanaler

og markeder, siger han.Ifølge Leif Jensen vil såvel Rationel Vinduer som Svenska Fönster også i fremtiden

komme til at leve helt deres eget liv med egne varemærker etc. Egentlige synergier ligger ikke i kortene.Til gengæld

lægger den adm. direktør heller ikke skjul på, at fabrikkernes konkurrenceevne skal forbedres, så de kan

præstere tilfredsstillende overskudsgrader.

OverskudDen proces er allerede i gang. Ifølge Leif Jensen vil

Rationel Vinduer for 2003 kunne fremvise et regnskab med såvel stigende omsætning som overskud på bundlinien.Trods

trængslerne i Sdr. Felding vurderer adm. direktør Christian Frigast, Axcel, at investeringen i Rationel Vinduer har været

fornuftig.Sammen med VKR købte investeringsselskabet den vestjyske fabrik af fondsbørsen i 1998. To år

senere købte parterne den svenske fabrik.Tidspunktet for salget, ét år efter rædselsåret 2002,

er heller ikke forkert, mener han.- Virksomheden har været gennem nogle store investeringer og en strømlining produkt-

og markedsmæssigt, som nu giver resultater. Forudsigelserne i 2002 regnskabet om stigende omsætning, og også overskud i

2003, kommer til at holde stik. Derfor er tidspunktet for salget helt rigtigt. I øvrigt sidder VKR Holding jo med i bestyrelsen,

så vi kender begge udviklingen, siger Christian Frigast.Han oplyser, at det hele tiden har været Axcels plan at

trække sig ud af investeringen nogenlunde på dette tidspunkt.Med indlemmelsen i VKR Gruppen kommer de to vinduesfabrikker

ind i en meget stor familie af virksomheder med tilsammen 9.000 medarbejdere i mere end 40 lande.Selv om VKR først og

fremmest er kendt for Velux ovenlysvinduer, beskæftiger koncernen sig også med skylights, facadevinduer, dekoration og solafskærmning,

termisk solenergi, naturlig ventilation og glastage.Hovedaktionæren i VKR Holding er Villum Kann Rasmussen Fonden.