VK og S på linje i friskolestramning

Regeringen og Socialdemokratiet er på linie i stramninger af friskoleloven, som undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) fremlægger lovforslag om i næste måned.

Stramning har til formål at styrke integrationen af muslimske børn, men reglerne bliver ens for alle friskoler. Dansk Friskoleforening er enig i hensigten, men frygter, at lovstramningen skal komme til at udhule hele grundtanken bag landets i alt 450 friskoler.

Landets 21 muslimske friskoler har været kritiseret for at modvirke integration, fordi børnene undervises ud fra koranens livssyn og ikke får talt nok dansk.

Nu vil undervisningsministeren lovfæste, at al undervisning skal foregå på dansk i de fag, som også folkeskolen underviser i. Og skolelederne - også på de arabiske friskoler - skal være dansktalende.

/ritzau/