Visumregler ødelægger eksport

Minikronik. I Kina har gamle templer en høj dørtærskel, der skal holde onde ånder ude. Her i landet kan vi nøjes med embedsmænd og regelrytteri.

Kina er et af dansk erhvervslivs store, nye eksportmarkeder. Vi kan tjene mange penge til Danmark, hvis ellers vi fik lov. Men vores visumregler behandler vigtige udenlandske kunder og samarbejdspartnere som kriminelle. Samtidig har vi mere end almindelig svært ved at få den nødvendige arbejdskraft ind i landet.

Medlemmer af det politiske system er ved at overbyde hinanden, ja, nærmest ved at falde over hinandens ben for at komme med løsninger til opgaven: Hvordan skaffer vi nok kvalificeret arbejdskraft til at sikre os fortsat vækst og velfærd i Danmark i de kommende år?

Lavere top- og mellemskat, bedre uddannelse, import af arbejdskraft og så videre er forslag, der bringes i spil her op til et eventuelt kommende valg.

Alt imens arbejder alle vi eksportvirksomheder videre med at løse vores enkelte opgaver i virksomhederne. En af opgaverne er at skaffe de rigtige folk og fastholde dem, efter at de er blevet uddannet og integreret i virksomheden.

I Kina har alle gamle temp-ler en høj dørtærskel, der skal holde onde ånder ude. Her i landet kan vi nøjes med embedsmænd og regelrytteri.

Et af de konkrete problemer for mange eksportvirksomheder er nemlig visa godkendelser eller rettere manglen på dem.

De nye medarbejdere, der ansættes lokalt i et datterselskab skal så hurtigt som muligt trænes og oplæres i virksomhedens produkter, processer etc. De har derfor brug for at komme til Danmark for at blive oplært. Og det skal ske hurtigt.

Desværre forsinkes denne oplæring ofte af en alt for langsommelig behandling i det administrative system.

Vi taler her om mennesker, der skal arbejde for en dansk arbejdsgiver. De får løn af arbejdsgiveren og skal udføre en opgave til glæde for dansk eksport. Derudover skal de ofte kun være i landet i en kortere periode, hvor de er kontrolleret af virksomheden.

Det er ikke acceptabelt, at det skal tage måneder før de kan rejse til Danmark.

Endnu værre er det, når en vigtig kinesisk kunde ikke kan komme på besøg, før han er blevet målt og vejet i adskillige uger. Noget en dygtig kinesisk forretningsmand har mere end almindeligt svært ved at forstå. Og vi møder ofte kunder, der føler sig behandlet som kriminelle.

En typisk dansk eksportvirksomhed er i dag ikke længere en lille fabrik i Smørum Nedre eller Tarm. Vi består ofte af et internationalt set-up med et netværk af større eller mindre datterselskaber spredt rundt i verden.

Det betyder ikke, at vi er store gamle virksomheder, tværtimod er de fleste af os små med store netværk på tværs af grænserne.

Vi har brug for at mødes let og ukompliceret. Og når vi ikke kan det, oplever vi, at potentielle kunder og samarbejdspartnere opgiver samarbejdet til fordel for konkurrenter fra andre lande.

Og det har vi ikke råd til.