Vismænd på vildspor i kamp mod sort arbejde

Uden regning Med forslaget om at indføre fradrag for boligvedligeholdelse fjerner vismændene fokus fra hovedopgaven: En nedbringelse af skattetrykket.

Læs mere
Fold sammen
UDLÆNDINGE, der kender mere til Danmark end bare sild, snaps og Den lille Havfrue, ved, at Danmark er foreningernes land. Målt pr. indbygger er der næppe noget andet land i verden, der har så mange forskelligartede foreninger som os. Hvad de færreste udlændinge dog ved er, at vi også er en nation af fradrags- og tilskudselskere. Den sidste kendsgerning hænger uløseligt sammen med det massive skattetryk, der hviler på danskerne - og måske også det på en eller anden kringlet måde hænger sammen med, at vi netop er et foreningernes land med deraf følgende særinteresser.

SÅ FRADRAG OG TILSKUD FLORERER herhjemme. Men det behøver ikke føre til, at man etablerer endnu flere. Og det er akkurat, hvad Det økonomiske Råds formandskab, de såkaldte vismænd, overraskende foreslog tidligere på ugen. I stedet for at tage fat i ondets rod - det høje skattetryk, der medfører sort arbejde for op mod 12 mia. kr. alene inden for bygge- og anlægssektoren - foreslår vismændene, at der indføres »økonomiske incitamenter, der mindsker tilskyndelsen til brugen af sort arbejde.« Målet nås enten ved at indføre en fradragsret for udgifter til vedligeholdelse af egen bolig eller gennem en tilskudsordning. Uanset om politikerne vælger den ene eller den anden metode, skal statskassen holdes skadesløs: Boligejerne skal selv betale gennem en forhøjelse af ejendomsværdiskatten. Hunden skal med andre ord fordres med sin egen hale.

MEN HVORFOR LAVE endnu en lappeløsning, der risikerer yderligere at udsætte det nødvendige frontalangreb på det høje danske skattetryk? Vismændene skal have den ros, at de i rapporten fastholder behovet for reformer på arbejdsmarkedet og skattelettelser på arbejdsindkomster. Det kan ikke siges tit og kraftigt nok - blot ærgerligt, at budskabet mudres ind i et forslag, der slet ikke skulle have været op af skuffen. Af flere grunde:

Enhver form for tilskuds- eller fradragsordning har det med fra dag et at blive betragtet som et umisteligt gode. Dermed bliver det stadig sværere at sænke skattebyrden.

Det virker fuldkommen bagvendt i 2004 at begynde at anvende tilskud og fradrag som »moralske« instrumenter. Selv om såvel Håndværksrådet som det daværende Byggeriets Arbejdsgivere for både fem og ti år siden slog til lyd for en tilsvarende ide, må man i dag konstatere, at ideen er dødfødt. Der er ingen fornuftige konjunkturpolitiske grunde til igen at lade beskæftigelsen i byggebranchen afhænge af temperaturen i dansk økonomi.

Indfører man en tilskuds- eller fradragsordning på ejerboligområdet, begynder hylekoret i andre lejre. Fiskerne har det svært mange steder, landmændene vil uden tvivl kunne støve gode argumenter op for flere tilskudskroner, osv. Politikerne går en svær tid i møde, hvis de giver efter for presset fra den ene interesseorganisation og ikke lukker op for posen til den anden. Indbyrdes begynder organisationerne at slås, og det er sjældent kønt eller samfundsøkonomisk rentabelt.

Erhvervslivet har gennem flere år med god ret efterlyst administrative lettelser. Selv om det har knebet gevaldigt for skiftende regeringer at levere varen, er der ingen grund til at øge byrden af offentlig administration.

MAN MÅ DERFOR håbe, at politikerne vender det døve øre til vismændenes forslag.