Vismænd: Brug for ny økonomisk plan

Regeringens langsigtede økonomiske strategi er ikke længere holdbar, mener vismændene. De anbefaler at en ny plan smedes. Den skal tage højde for nødvendige reformer og ikke hvile alene på opsparing.

Danmark kan ikke spare sig ud af sine fremtidige velfærdsproblemer.

Det er hovedbudskabet i den nye vismandsrapport, hvor de uafhængige økonomer anbefaler, at der smedes en ny plan for dansk økonomisk politik.

Hidtil har rettesnoren for regeringen været 2010-planen - en fremskrivning af dansk økonomis udvikling, som kan afsløre, om finanspolitikken er uholdbar set med fremtidige skattebetaleres øjne. Planen bygger på stram udgiftsstyring af det offentlige forbrug. Planen har sikret troværdighed og disciplin omkring finanspolitikken, siger vismændene i deres nye rapport.

»Udviklingen i de seneste år indikerer dog, at det er særdeles vanskeligt at leve op til målsætningerne, og specielt er manglen på nye initiativer i beskæftigelsespolitikken bekymrende,« skriver vismændene.

På gårsdagens møde i Det Økonomiske Råd, der tæller vismænd, ministerier og interesseorganisationer, udtrykte finansministeriet utilfredshed med, at vismændene henviste til, at også ministeriet erkendte, at den nuværende finanspolitik ikke var holdbar.

»Finansministeriet har aldrig sagt, at finanspolitikken ikke er holdbar,« sagde overvismand Peter Birch Sørensen, på det efterfølgende pressemøde, hvor han tilføjede:

»Men vi er bekymrede over, at selv om man erkender udfordringen, så har regeringen endnu ikke fremlagt konkrete reformer.«

Peter Birch Sørensen henviste til, at mens finansministeriet regner med, at der skal skaffes arbejde til omkring 60.000 ekstra personer inden 2010, så vurderer vismændene, at det reelle behov nærmere er 140.000.

Put kortene på bordet
Derfor er der ingen vej uden om reformer, mener både vismænd og andre økonomiske eksperter, der er enige om, at velfærdsstaten står over for en stor udfordring, i takt med at befolkningen sammensætning ændres, så en mindre andel vil være i den erhvervsaktive alder.

Med færre til at finansiere velfærden, skal der strukturreformer til. De nyeste befolkningsfremskrivninger viser nemlig, at problemet ikke kan løses ved at spare op. Af hensyn til befolkningen bør politikerne lægge kortene på bordet, mener vismændene. Politikerne skal bygge en økonomisk plan, der klart beskriver hvilke reformer, der er nødvendige at gennemføre.

»Disse initiativer bør indarbejdes i en ny plan for dansk økonomi, der på en troværdig måde sætter nye pejlemærker for den økonomiske politik. Pejlemærkerne kan hensigtsmæssigt række ind i perioden efter 2010,« skriver vismændene.

Demografiske mareridt
Torben M. Andersen, formand for Velfærdskommissionen og tidligere overvismand, er enig med de nuværende vismænd; Peter Birch Sørensen, Jan Rose Skaksen og Jørgen Birk Mortensen.

»2010-planen blev lavet lige efter en periode, hvor vi havde haft stor succes med en stabilitetsorienteret politik, hvis sigte det var at skabe overskud på de offentlige finanser. Da problemerne omkring befolkningens aldring begyndte at blive taget seriøst samtidigt, valgte man at fortsætte konsolideringen af finanserne med 2010-planen,« siger Torben M. Andersen, om den gamle økonomiske plan.

Dengang tydede befolkningsprognoserne på, at det demografiske mareridt ville toppe nogle årtier ud i fremtiden, for derefter at blive reduceret mærkbart.

»Derfor var det naturligt at lægge en plan, hvor man forsøgte at glatte problemet ud, ved at spare op i forvejen, for efterfølgende at øge den offentlige gæld. Men nu er befolkningsprognosen ændret afgørende. Problemet med, at der kommer mange ældre topper ikke. Det vil være et permanent problem, som gør 2010-strategien uhensigtsmæssig. Hvis man skal spare sig ud af problemet, skal den offentlige formue i 2020 være på hele 40 procent af bruttonationalproduktet,« siger Torben M. Andersen, med henvisning til Velfærdskommissionens analyser.

Et andet problem med 2010-strategien er, ifølge Torben M. Andersen, at den ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til, at verden kan ændre sig markant. Og hvis strategien videreføres i en ny langsigtet økonomisk plan, vil det betyde, at nulevende generationer i vid udstrækning kommer til at finansiere fremtidige generationers velfærd, fordi opsparingsbehovet vil være så stort.

Stort holdbarhedsproblem
»Hvis den offentlige opsparing blev så stor, kan man spørge sig selv, om befolkningen vil acceptere, at der lægges så mange penge på kistebunden,« siger Torben M. Andersen.

Vismændene anbefaler i den nye rapport, at målsætningen om overskud på de offentlige finanser fastholdes.

Holdbarhedsproblemet er dog så stort, at det alene ikke gør det, og vismændene, der tidligere har anbefalet indgreb over for efterlønnen, mener fortsat, at danskerne bør blive længere på arbejdsmarkedet i fremtiden.

»Sådanne reformer kan næppe undgå at berøre tilbagetrækningsalderen, og derfor er det vigtigt, at reformerne annonceres i god tid, så borgerne får mulighed for at tilpasse sig de nye regler,« skriver vismændene.