Vis interesse for medarbejdernes motivation

Foto: Iris

Sidste uges dilemma handlede om afdelingslederen Caroline, som havde problemer med, at hendes konsulenter var for fokuserede på at få udløst deres kontante bonus, hvilket medførte utilfredse kunder og pressede medarbejdere.

Ledelsesrådgiver hos Lederne Helle Bruun Madsen advarer om, at der er risici forbundet med bonusordninger, der alene er baseret på kvantitet:

Hvis man indfører en bonusordning, som alene er baseret på kvantitet, så vil man ifølge teorien om motivation typisk kun opnå en kortvarig effekt, siger ledelsesrådgiveren.

Helle Bruun Madsen mener, at hvis Caroline skal have skabt mere langvarig succes, så skal hun være nysgerrig og interessere sig for medarbejdernes motivation:

Skal man som leder skabe holdbar motivation, og have medarbejdere til at yde deres bedste over en længere periode og undgå at de bliver unødigt pressede, så skal man interessere sig for det, der tilfredsstiller dem ved selve opgaven. For deres indre drivkraft. Caroline kan f. eks. spørge medarbejderne, hvad der giver dem energi? Hvornår er de mest passionerede på jobbet? siger hun.

Derfor peger Helle Bruun Madsen på løsning nummer 1:

Jeg vil give Caroline det råd at give sig i kast med at finde medarbejdernes motivation. Når hun kender den, får hun en indsigt og et bedre fundament for at beslutte, om der overhovedet er behov for at have en bonusordning og i givet fald, hvordan den bedst skrues sammen. Hun vil sandsynligvis opleve, at det er noget helt andet end en kontant bonus, som får medarbejderne til at gå på arbejde hver dag. Indtil da ville jeg fjerne den nuværende ordning, da den går ud over kvaliteten i opgaveløsningen, siger ledelsesrådgiveren.

Helle Bruun Madsen påpeger, at vi mennesker motiveres forskelligt. Nogle motiveres for eksempel af spændende arbejdsopgaver, selvstændighed eller variation i jobbet, og ja, der findes selvfølgelig også medarbejdere, som primært af motiveret af penge og anden belønning. En dybere indsigt i, hvad der får medarbejderne til at stå op og gå på arbejde er nødvendig. Derefter kan Caroline træffe beslutning om, hvorvidt bonusordningen skal genindføres.

Kilde: Lederne / Lederne.dk