Virtuelle møder - et vækstområde

Flere og flere virksomheder erstatter en del af deres rejser med virtuelle møder. Men det personlige møde skaber omsætning, viser undersøgelse.

SAS gennemførte sidste år i samarbejde med Gallup en undersøgelse af, hvor vigtigt det personlige møde er for virksomheders forretninger. Undersøgelsen er gennemført som interviews blandt 1000 forretningsfolk i danske virksomheder med flere end fire ansatte.

Resultaterne viser ifølge SAS, at det personlige møde ikke kan erstattes af andre former for kommunikation som telefonsamtaler, e-mail og videokonferencer - fordi man mister vigtige dimensioner såsom reaktioner og kropssprog.

Blandt de virksomheder, som øgede deres forretningsrejseaktivitet, siger hver fjerde, at udbyttet af deres forretninger er steget med 20 procent. Hele otte ud af ti forretningsfolk siger, at øget rejseaktivitet fører til flere forretninger.

Af dem, som har rejst mere og dermed gjort flere forretninger, siger omtrent halvdelen, at de har øget værdien af deres forretninger med op mod 20 procent. Næsten hver tredje oplyser, at forretningsaftalerne er steget i værdi med cirka 30 procent eller mere som følge af det personlige møde. En ud af fire forretningsfolk siger, at de burde rejse mere.

Danskere mindre rejselystne
Danske forretningsfolk værdsætter dog det personlige møde mindre end svenskere og nordmænd.

Der er også betydelig færre danskere end svenskere og nordmænd, der siger, at de burde rejse mere for at udføre deres arbejde på en god måde.

Udviklingen går imidlertid i en anden retning, viser en anden undersøgelse, som Association of Travel Managers (ATM), Danmark, har gennemført i form af en afstemning på foreningens hjemmeside i december 2003.

Her svarede 36 danske travel managers på spørgsmålet: »Benytter din virksomhed virtuelle møder (telekonferencer, internetmøder, pc-møder o.l.)?«

Hele 24 svarede ja, mens 2 svarede »nej, men forventer at komme i gang snarest,« og kun 10 svarede, at de ikke havde nogen forventninger om at gøre det.

Ifølge Gallup-undersøgelsen ser det i øvrigt - noget overraskende - ud til, at kvinder accepterer tekniske mødeformer i noget større udstrækning end mænd. Hele 77 procent af kvinderne mener, at ny teknik er et fuldt ud tilfredsstillende alternativ til det personlige møde, mens kun 72 procent af mændene deler den holdning.