Virtuel terapeut mod museskader

Truslerne mod kontorets generelle arbejdsmiljø er bl.a. ting som forkert belysning eller et tvivlsomt indeklima. Men den største

trussel mod den enkelte medarbejder er ifølge flere eksperters udsagn musen.


Det lille pc-pegeredskab er nemt at bruge

og derfor meget anvendt af langt de fleste pc-brugere. Men som bekendt kan det give museskader, angiveligt fordi musen i en vis udstrækning

tvinger os til en samtidig aktivering af muskler i arm og skulder, som vi ikke er skabt til at skulle bruge samtidigt.


At forebygge

museskader består i, at man ikke sidder for længe ved computeren samt at sidde rigtigt og at have den rette støtte

til armen.


De to sidste ting kan en ergoterapeut give anvisninger i. Nu kan man også få hjælp fra en virtuel

ergoterapeut. Her forebygges der museskader ved at - klikke med musen.


Der er tale om et internet-baseret program, som tilbyder

individuel forebyggelse af museskader og dertil også af hovedpine, ømme skuldre og rygproblemer.


Programmet er

netop blevet lanceret af Tryg i Danmark, et ikke-kommercielt selskab med tilknytning til Tryg Forsikring. Det kan bruges gratis af

hvem som helst, det hedder Tryg med pc, og det kan nås på adressen www.trygmedpc.dk.


- Programmet er et år

gammelt og blev i første omgang tilbudt en række store virksomheder.


For få uger siden blev det bredt ud

til alle, og vi er nu nået op på 25.000 brugere. Man skal registrere sig for at kunne bruge programmet, men man er anonym,

så derfor véd vi ikke, hvor mange af brugerne der er enkeltpersoner, eller hvor mange der firmaer, som har registreret

sig for at lade deres medarbejdere kunne anvende det, siger René Højer hos Tryg i Danmark, der er projektleder for programmet.


En

ergosensor

Tryg med pc omfatter uddannelse og øvelser og holder øje med brugerens adfærd ved pc''en.


Fem uddannelsesmoduler

underviser brugeren i henholdsvis ergonomi, kontormøbler, computerudstyr, arbejdsvaner og fysisk variation. Undervisningsforløbet

kan afsluttes med en online-eksamen.


En såkaldt ergosensor downloades fra internet. Den kører i baggrunden på pc''en

og registrerer brugerens pc-vaner, f.eks. brugen af musen og omfanget af indtastninger. Hvis brugeren overskrider visse grænser,

dukker en boks op på skærmen med et forslag. Hvis brugeren f.eks. har tastet uafbrudt i 20 minutter uden en pause, der

har været på over 20 sekunder, kommer der en udmelding om, at det er på tide at holde en lille pause.


Og med

regelmæssige mellemrum, som standard hveranden time, opfordrer ergosensoren til, at man bruger få minutter på at

lave en stræk- eller cirkulationsøvelse, der bliver vist på skærmen. Ergosensoren indeholder i alt 50 videoklip

med øvelser. Tryg med pc rummer også et omfattende online-opslagsværk med baggrundsinformation og forskning vedrørende arbejdsmiljø,

computerrelaterede skader, ergonomi etc. Desuden giver hjemmesiden adgang til dialog med eksperter inden for arbejdsmiljø, fysioterapi

og ergonomi.