VirksomhedsRådet går ind i kursusvirksomhed

Læs mere
Fold sammen
Igennem årene har der været en lang række spørgsmål fra læsere og en samlet vurdering af dem

tyder på, at der er i mange virksomheder er et behov for jordnære kurser om bl.a generationsskifte, ansættelsesret, grundlæggende

markedsføring og personaleudvikling.For at imødekomme dette behov har ErhvervsBladet sammen med VirksomhedsRådet

taget initiativ til at holde en række en dages kurser, hvor ledende medarbejdere og mellemledere og andre medarbejdere i små

og mellemstore virksomheder får helt konkret viden med sig hjem på disse vigtige områder.

Generationsskifte

Det

første kursus handler om "Generationsskifte - processen og dens faser" Kurset gennemføres af medlem af VirksomhedsRådet,

statsautoriseret revisor Niels Bjerregaard, Juul Revision, der har specialiseret sig i revision og rådgivning for bl.a. ejerledede

virksomheder.Generationsskifte omfatter mange ting og er blevet et samlet begreb for selve det forhold, at ældre overdrager

til en yngre.Den ældre har flere faser, han skal igennem. Som menneske skal han afgøre med sig selv, hvornår

han mener, at hans arbejde i virksomheden skal slutte. Ikke mindst skiftes der status ved, at direktøren ikke længere

er direktør, så den afgående leder skal forberede sig på en tilværelse efter lederjobbet.Ejeren

vil typisk have en ganske betydelig del af sin formue placeret i virksomheden. Det er derfor vigtigt for ham, at han kan realisere

formuen for at sikre sig sin økonomiske velfærd i pensionisttilværelsen.Ejeren skal også have afklaret

med sig selv og sine børn, om børnene har interesse i at overtage virksomheden. Hvis de har interessen, skal han afgøre,

om de er klar til at påtage sig ledelsen og/eller ejerskabet af virksomheden. Hvis de ikke er klar, skal han gøre op

med sig selv, hvor meget han vil inddrage familien, kone og børn i hele denne proces ved overdragelse af virksomheden, som

er så vigtig for ham.Alle disse forberedende processer af personlig karakter må man ikke underkende. Rent faktisk

handler selve beslutningsprocessen om at være klar til at træde "ned" som leder.De overvejelser, der

skal gøres i den forbindelse, kan ikke erstattes af teknik, smarte selskabskonstruktioner eller reduktion af arveafgifter.Værdiansættelse

af virksomheden er en disciplin helt for sig selv. Det er afgørende, at virksomheden er i god gænge, så den er

en interesse både for den gamle ejer og helt specielt for den potentielle køber, hvad enten køberen findes inden

for eller uden for familien.Medarbejderrelationer, specielt til ledende medarbejdere, er en anden væsentlig disciplin.

Hertil kommer faktiske oplysninger omkring skatteforhold og de fremtidige arveafgifter, som er en naturlig del.Kurset vil ikke

fokusere på disse forhold, men vil prøve at fokusere så meget som en revisor nu kan på, hvordan man tager

sig sammen til at træffe de nødvendige beslutninger om at komme igennem sit generationsskifte. Rent faktisk er det altid

her processen går i stå.

AnsættelsesretDet næste kursus behandler grundlæggende ansættelsesret

i praksis og gennemføres af medlem af VirksomhedsRådet, advokat Peter Herskind.Mange mindre virksomheder har ofte

problemstillinger af personalepolitisk art, som kan blive dyre, hvis de ikke håndteres korrekt. Samtidig kommer der hele tiden

ny lovgivning på området. Det får man en indføring i ved kurset hos Peter Herskind.Udover sit arbejde

som advokat, hvor han har ansættelsesret som sit speciale, har Peter Herskind afholdt adskillige kurser indenfor personalejura

og i 1997 skrevet bogen "Lov om ansættelsesbeviser", der udkom i en ny udgave ultimo 2002. Peter Herskind er kendt

for at undervise på et almindeligt sprog, som ikke er forbeholdt jurister og bruger altid mange praktiske eksempler i sin undervisning.

Peter Herskind har det som sit mål at give kursisterne en række gode råd og brugbare værktøjer med hjem,

så informationerne på kurset bliver husket og er med til at gøre kursisternes hverdag lettere.

Flere

kurser
Siden følger kurser i markedsføring ved Inger Billund, som er Virsomhedsrådets ekspert i reklame og markedsføring.

Inger Billund har i en lang årrække undervist i , hvordan man får sat fokus på de elementer, der er vigtige

at få inddraget i processen, når markedsføringsplanen skal skrives. Og ikke mindst hvordan man sikrer, at planen

bliver omsat til et stykke praktisk værktøj, som bliver brugt i hverdagen. Bogen Forretningsplanen -Håndbog for

SMVére og iværksættere har været med til at give inspiration til kurset og dele af teorien indgår som

kursusmateriale. Bogen er inkluderet i kursets pris.

PersonaleledelseEndelig udbyder ErhvervsKurser nu også kurser

i personaleledelse og kundeservice ved Claus Hellmann Hansen, som er VirksomhedsRådets ekspert i personaleledelse-Jeg

er helt sikker på, at der i mange mindre virksomheder er behov for mere viden om de emner vi har valgt ud i samarbejde med VirksomhedsRådet. Derfor

ser vi på ErhvervsBladet med tilfredshed på de kurser, der nu lanceres, siger chefredaktør Carsten Steno, ErhvervsBladet

i en kommentar.Kurserne holdes i ErhvervsBladets konferencelokale, Vesterbrogade 12, København V.