Virksomhedsnyt

Danisco vinder markedsandele

Danisco fortsatte med at vinde markedsandele inden for ingredienser og sødemidler i regnskabsårets

3. kvartal trods svære markedsvilkår. Den fortsat svækkede dollar, høje råvarepriser og prispres har

dog påvirket indtjeningen, og det får sukker- og fødevareingredienskoncernen til at indsnævre sine forventninger

til resultatet for hele 2003/04. Samtidig ventes det ikke længere, at målet om en driftsmargin på 15 pct. for ingrediensdelen

kan opfyldes i indeværende år. Det fremgår af nimånedersrapporten, der torsdag bød på både

lavere omsætning og resultat, end markedet havde ventet. Der ventes nu et driftsoverskud (EBITA - dvs. overskuddet før

finansielle poster, skat og amortisering af goodwill) på 2100-2200 mio. kr. mod tidligere ventet 2100-2225 mio. kr. Det skyldes

en kombination af lavere forventninger til ingredienser og sødemidler, mens sukkerdelen ventes at levere et bedre resultat.

RB-Børsen

NTR bedre end ventet i 2003

NTR Holding fik et større underskud i 2003 end ventet ved offentliggørelsen

af ni-månedersregnskabet. Det skyldes primært ekstra hensættelser i forbindelse med salget af datterselskabet HOH

Water Technology.Det fremgår i øvrigt af årsrapporten, der blev offentliggjort torsdag, at det kan blive

nødvendigt med en kapitaltilførsel i 2004, samt at den nuværende aktiekapital foreslås nedskrevet. Nettounderskuddet

blev 10 mio. kr. i 2003 mod et overskud på 1 mio. kr. året forinden. Den primære drift er dog forbedret fra et underskud

på 19 mio. kr. til et nulresultat. Der udbetales heller ikke udbytte for 2003.For 2004 venter ledelsen et overskud før

og efter skat på cirka 10 mio. kr. Omsætningen ventes at falde helt ned til 4 mio. kr. RB-Børsen

Pænt

regnskab fra Ove Arkil

Den sønderjyske entreprenørkoncern Ove Arkil noterer for 2003 et resultat, der var bedre end ventet

- og således tilfredsstillende bl.a. på baggrund af afvikling af tabsgivende aktiviteter og effektiviseringer.Overskuddet

før skat steg fra 9,4 mio. kr. i 2002 til 32,0 mio. kr., og nettooverskuddet steg fra 5,3 mio. kr. til 23,9 mio. kr. Omsætningen

steg fra 961 mio. kr. til 971 mio kr.Bestyrelsen foreslår uændret udbytte på 10 pct. Ved en opjustering af resultatforventningerne

i november sidste år sigtede koncernen mod et overskud før skat for 2003 på 30 mio. kr. RB-Børsen

FLS

får ordre i Algeriet

F.L. Smidth, der er datterselskab i FLS Industries, har fået en ordre til en værdi af 56 mio.

euro (410 mio. kr.) i Algeriet. Ordren vedrører levering af maskiner og udstyre til opførelsen af endnu en cement-produktionslinie

til det privatejede algeriske selskab Algerian Cement Companys (ACC) fabrik ved M''sila. Den ventes at bidrage positivt til indtjeningen

i 2004 og 2005, oplyste FLS torsdag.F.L. Smidth er i forvejen ved at afslutte en tilsvarende produktionslinie på M''sila-fabrikken,

der ligger ca. 240 km sydøst for hovedstaden Algier. Det nye projekt vil i lighed med det forrige blive gennemført i

samarbejde med det egyptiske entreprenørselskab Orascom. RB-Børsen

DSB i partnerskab

DSB har indgået

partnerskab i England med trafikselskabet Stagecoach. Dermed håber man i DSB at have øget sine chancer for at køre

tog i landet.I fjor blev DSB prækvalificeret til at køre det såkaldte Integrated Kent Franchise, der omfatter

en 774 km. strækning. Stagecoach skal sikre nødvendige kompetancer i opgaven, hvorfor DSB har tilbudt selskabet 29,9 pct.

i det nye selskab, South Eastern Railways Ltd. cat

KMD overtager forretning

KMD køber forretningsområdet CSC

Energi med fra CSC Consulting Group, oplyser de involverede parter i en meddelelse.Forretningsområdet har 18 ansatte inklusive

ledelsen. Alle er blevet tilbudt at følge med til KMD i henhold til reglerne om virksomhedsoverdragelse. Forretningsområdet

bliver integreret i forretningsområdet KMD Energi, som dermed vil have omkring 65 medarbejdere. -trichs