Virksomhedsnyt

Endelig plus i Torsana

Medico-forskningsselskabet Torsana fik i 2003 - for første gang i mange år - et positivt

koncernnettoresultat, hvilket betegnes som tilfredsstillende.I moderselskabet blev resultatet af driften et plus på 14,8

mio. kr. mens det i koncernen blev 7,3 mio. kr. Nettoresultatet blev på 2,6 mio. kr. i moderselskabet, mens det i hele koncernen

blev på 2,5 mio. kr.Koncernens samlede udviklingsomkostninger endte på 24,3 mio. kr., mens den bogførte værdi

af aktier med datterselskaber og associerede selskabet inden for medico og laserteknik androg 10 mio. kr. For 2004 venter ledelsen

i Torsana igen et negativt koncernresultat. Resultatet kan dog blive positivt, såfremt der sælges ud af aktieposter i

datterselskaber eller associerede selskaber, anfører Torsana.Torsana er hovedaktionær eller medinvestor i en række

selskaber, der udvikler medico-teknologi. Selskabets hovedaktivitet er udviklingen af digitale diagnosesystemer til forebyggelse og

prospektiv opfølgning af udbredte folkesygdomme. Når et projekt er tilstrækkeligt udviklet, udskilles det i et

selvstændigt datterselskab, som etableres med kommercielle partnere og eksterne investorer.Torsana har bestemmende indflydelse

i Torsana Laser Technologies, Torsana Baltic Forests og Egholm ApS/Strandgården A/S foruden Torsana Oasis Agriculture systems

og inaktive datterselskaber.RB-Børsen

Fondsbørsen reorganiserer

Københavns Fondsbørs

ændrer på organisationen med virkning fra starten af april, og udnævner samtidig flere underdirektører. Det

oplyste fondsbørsen tirsdag.Kundeansvaret samles i fem forretningsenheder - Aktier og investeringsbeviser, Derivater,

Obligationer, Markedsdata og IR- Produkter. Forretningsenhederne skal hver stå for områdets salgs- og udviklingsaktiviteter,

mens kommunikation vil indgå som stabsfunktion.I forbindelse med ændringen er Erik Bruun Hansen og Linda Rath-Michaelsen udnævnt

til underdirektører med ansvar for henholdsvis Notering/Overvågning og Kommunikation, Human Resources og Intern Service.Baggrunden

er, at udviklingen inden for de forskellige markeder bevæger sig med forskellig hastighed og retning, hvilket nødvendiggør

en differentiering af markeder og produkter. Samtidig fokuseres der på udviklingen og kvaliteten af markederne, vurderer fondsbørsen.Direktionen

består fortsat af administrerende direktør Hans-Ole Jochumsen og direktør Jan Ovesen, mens der i ledelsesgruppen

indgår cheferne for de enkelte forretningsområder og stabsenheder.RB-Børsen

Optioner i Norden

Ledende

medarbejdere i rederiet Norden har udnyttet aktieoptioner og i alt købt 23.890 stk. Norden-aktier, som er taget fra rederiets

beholdning af egne aktier. Dermed er beholdningen reduceret til 95.900 stk. egne aktier, svarende til 4,16 pct. af aktiekapitalen,

oplyste rederiet tirsdag.Af 2003-årsrapporten, der blev offentliggjort mandag, fremgik det, at rederiet lå inde

med egne aktier svarende til 5,2 pct. af aktiekapitalen.Det oplyses endvidere i årsrapporten, at de ledende medarbejdere

i alt har 47.906 stk. aktieoptioner, der kan udnyttes i år og to år frem. De blev tildelt ad to omgange i 2001, og halvdelen

har en udnyttelseskurs på 250 kr. pr. option, mens den andel halvdel kan udnyttes til kurs 295,31. Til marts næste år

kan yderligere 24.553 optioner udnyttes til kurs 278,71 og endelig 24.553 optioner fra marts 2006 til kurs 394,50. Ved udgangen af 2003

lå medlemmer af bestyrelsen inde med 19.200 optioner, direktionen med 40.872 og øvrige ledende medarbejdere med 36.940

stk. Det svarer til i alt 97.012 optioner med en fordeling på 19,8 pct., 42,1 pct. og 38,1 pct.Det tilkendegives ikke

i meddelelsen til hvilken kurs eksakt, udnyttelsen er sket, og hvordan fordelingen er mellem bestyrelse, direktion og øvrige ledende

medarbejder.Norden-aktien lå tirsdag over middag i kurs 2980, og det er 19 kr. lavere end slutnoteringen mandag. Der er

dermed tale om en betydelig gevinst for optionsindehaverne.RB-Børsen

fyret i Kolding

Maskinfabrikken Tresu

i Sdr. Bjert ved Kolding har afskediget 14 medarbejdere. Virksomheden, der fremstiller flexotryk-maskiner, har oplevet en nedgang

i ordretilgangen, og det har gjort afskedigelserne nødvendige. I den forbindelse har virksomhedens medarbejderforening besluttet

af annoncere i et forsøg på at skaffe de afskedigede kolleger nye jobs.