Virksomhedsnyt

Storaktionær trækker sig ud

Scandinavian Brake Systems ene storaktionær - KVM Industrimaskiner - har trukket sig helt ud af den Svendborgbaserede bremseproducent, hvor KVM ifølge Greens hidtil har ejet 12,2 pct. af kapitalen.

Samtidig har såvel SBS som den anden storaktionær - Stiholt Holding - øget beholdningen af SBS-aktier markant.

For SBS'' vedkommende betyder det fuld udnyttelse af 10 pct.''s-tilsagnet fra generalforsamling, idet beholdningen af egne aktier er øget med 30.282 styk til i alt 31.000 styk, hvilket nøjagtigt svarer til 10 pct. af aktiekapitalen.

- Det er en aftale vi har lavet med KVM, siger SBS'' administrerende direktør, Hans Fuglgaard, til RB-Børsen.

Samtidig har KVM solgt sine resterende aktier til SBS'' anden storaktionær, Stiholt Holding, der dermed sidder på 58,4 pct. af kapitalen i SBS.

Baggrunden for KVM''s salg af aktieposten er ifølge direktør Ole Munch Nielsen enkel.

- Vi har fået tilbudt en fornuftig pris, og det har vi så tygget lidt på. Det er såmænd det hele, lyder det fra KVM-direktøren. Såvel KVM som Ole Munch Nielsen personligt havde gennem slutningen af 90''erne aktieposter i SBS, der dengang hed Obtec, men Ole Munch Nielsen solgte sin beholdning i starten af 2000, mens KVM Industrimaskiner ikke blot fastholdt, men også øgede beholdningen.

Hvad beholdningen af SBS'' egne aktier skal bruges til, er SBS-direktøren lukket om.

- Vi vil gerne tilgodese vores aktionærer, lyder det sparsomt fra direktøren, der peger på, at købet har sin baggrund i den bemyndigelse, der er vedtaget på generalforsamlingen.

RTX Telecom fik underskud

Det nordjyske teleselskab RTX Telecom øgede såvel omsætningen som underskuddet i regnskabsåret 2003/04.

Koncernens salg løb op i 222 mio. kr. mod 179 mio. kr. året før, mens driften på EBIT-niveau gav et underskud på 31 mio. kr. mod et minus på 12 mio. kr. i 2002/03. Årets nettoresultat er beregnet til et underskud på 17 mio. kr. mod et tab på 4 mio. kr. året før.

For 2004/05 venter RTX Telecom en omsætning på mellem 270 mio. kr. og 310 mio. kr. og et driftsresultat (EBIT) på mellem -10 mio. kr. og +10 mio. kr.

Ændrer vedtægter

Ventureselskabet Dansk Kapitalanlæg ønsker at ændre vedtægterne således, at en fremtidig afnotering bliver mulig. Det fremgår af indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling, hvor også andre mindre tekniske ændringer er på programmet.

Generalforsamlingen skal ses i lyset af, at DKA Holding ejer knap 97 pct. af aktierne i Dansk Kapitalanlæg. DKA Holding har fremsat et pligtmæssigt købstilbud til de resterende øvrige aktionærer, hvorefter ventureselskabet blive søgt afnoteret.

Holdingselskabet, hvis aktionærkreds er sammensat af hovedaktionærerne i Dansk Kapitalanlæg, offentliggjorde købstilbud til de øvrige aktionærer i slutningen af oktober, og da tilbuddet udløb i november, var der modtaget accept fra 9,65 pct. af aktiekapitalen. Derefter overdrager holdingselskabets aktionærer - Danske Bank, ATP, Nordea, PFA, Chr. Augustinus Fabrikker, LD, Danica og Magistrenes Pensionskasse - deres aktier til holdingselskabet, som dermed opnår en ejerandel på 96,29 pct.

Den ekstraordinære generalforsamling holdes den 16. december.

William Demant sikrer sig

Går alt efter planen, vil William Demant i løbet af sommeren 2005 flytte fra lokalerne på Strandvejen i København til nye lokaler i Måløv ved Ballerup. Med udflytningen til Ballerup kommer William Demant til at råde over næsten dobbelt så meget plads som i København og har samtidig udvidelsesmuligheder på det tredobbelte af arealet i Ballerup.

IR Chef Karsten Dyhrberg oplyser til RB-Børsen, at mens virksomheden råder over cirka 8500 m2. på strandvejen, så er William Demant sikret 15.000 regulære m2 i Måløv. Dertil kommer et kælderareal på cirka 5500 m2.

Byggeriet i Ballerup var oprindeligt designet til den amerikanske chip-producent Intel, men da udvidelsesplanerne i Danmark blev skrinlagt valgte Intel af afslutte byggeriet.

Siden sommeren 2003 har byggeriet stået tomt, og det skal nu indrettes til brug for William Demant. Byggeriet har kostet virksomheden 170 mio. kr., hvilket svarer til en pris på cirka 9300 kr. pr. m2. Dertil kommer et beløb til indretning af lokalerne.

Ifølge Karsten Dyhrberg vil området i Måløv ikke blive udnyttet til egentlig produktion, men skal benyttes til administration og forskning.

ErhvervsBladet retter

I ErhvervsBladet tirsdag bringes artiklen "Datacon dropper eget ERP system". Her fremgår det, at Datacon dropper ERP-systemet DC/4 til fordel for Microsoft Axapta. Det er imidlertid ikke korrekt, oplyser Datacon.

-Datacon har absolut ikke tænkt sig at droppe DC/4, men vil derimod fortsætte med at videreudvikle på DC/4 i mange år fremover! Hvad der derimod er rigtigt er at vi har valgt ikke at udvikle en efterfølger til DC/4. Så historien er at vi fremover kan tilbyde vores kunder løsninger baseret på både DC/4 og Microsoft Axapta eller en blanding af begge, udtaler salgsdirektør Bo Reggelsen, Datacon og fortsætter:

- Og ingen af vores eksisterende kunder bliver berørt af beslutningen, ud over at Datacon selvfølgelig vil tilbyde kunderne muligheden for at konvertere fra DC/4 til Microsoft Axapta. Man bør dog bemærke at DC/4 er skræddersyet til de forskellige brancher vi arbejder med, og derfor ikke kan flyttes direkte over på en Microsoft Axapta platform før en konverteringsplan er på plads.

ErhvervsBladet beklager fejlen.