Virksomheder undervurderer risikoen ved transport af varer

- Det skyldes blandt andet, at en del forsikringsmæglere ikke har den nødvendige viden om området, mener advokat.

Virksomhederne har alt for lidt fokus på forsikring af deres varer, når de bliver sendt afsted til kunderne. De fleste

tror fejlagtigt, at det er transportørerne, der skal dække skader, men det er langt fra altid tilfældet.


Derimod

kan en virksomhed meget nemt selv komme til at hænge på regningen, hvis noget går galt.


- Specielt ved de mindre

erfarne eksportører og importører ser man ofte, at selskaberne ikke tager risikoen ved transporten særlig alvorlig.

Dels fordi de undervurdere risikoen, men lige så meget fordi de fejlagtigt antager, at transportøren altid bærer

det fulde ansvar, siger advokat Henrik Thal Jantzen fra advokatfirmaet Kromann Reumert.


- Transportørens ansvar er ofte

begrænset i forhold til godsets vægt eller antal. Det betyder, at eksempelvis en forsendelse af dyr beklædning til

en værdi på en mio. kr. måske kun bliver erstattet med 1.000 kr., hvis lasten af en eller anden grund går

tabt, siger Henrik Thal Jantzen.


Han har speciale inden for sø- og transportområdet og mener, at virksomheder i

langt højere grad skal fokusere på forsikring af deres varer, når de skal sendes afsted til kunderne.


Ganske

enkelt fordi antallet af skader fortsat er stort. Hvert år udbetaler de danske forsikringsselskaber op mod 300 mio. kr. i erstatninger,

og det tal ligger nogenlunde konstant.


Derimod har der i de senere år været en betydelig stigning i antallet af tvister

mellem virksomheder og selskaberne om en givet skade er dække under en transportforsikring.


- Det skyldes ofte, at forsikringsselskaberne

ikke bliver præsenteret for en tilstrækkelig præcis beskrivelse af virksomhedens transportaktiviteter. Det giver

en større risiko for, at dækningen ikke opfylder behovene, siger Henrik Thal Jantzen.

Dårligere rådgivning

Han

nævner, at der netop nu kører en sag ved højeste ret, hvor en parallelimportør forsøger at få

erstatning for en forsendelse med insulin, som havde fået en frostskadet under transporten.


Importøren tabte sagen

ved sø- og handelsretten, blandt andet som følge af, at den tegnede forsikring ikke havde taget særlig højde

for køletransport.


Derved havde virksomheden ikke fået en tilstrækkelig dækning, og Henrik Thal Jantzen

mener, at der kommer stadig flere af den type retssager, fordi virksomhederne ikke altid har fået rådgivning nok. Det

skyldes primært to forhold.


l Brug af forsikringsmæglere bliver stadig mere udbredt. De banker på døren

hos virksomhederne og tilbyder at analysere og beskrive virksomhedens forsikringsbehov.


Men Henrik Thal Jantzen mener, at visse

mæglere prioritere opgaven med at opnå præmiebesparelser for højt.


Det er vigtigt, at mægleren

også har den nødvendige ekspertise inden for transportforsikringer, når nye tilbud om forsikringer skal hentes

hjem, fremhæver Henrik Thal Jantzen.

Fjernlagre- En større og større del af markedet er betjent af mæglere.

Deres opgave er at gøre forsikringerne bedre og billigere, men man mister loyalitet mellem kunderne og selskaberne, og virksomhederne

er ikke sikre på at få den optimale rådgivning, hvis mægleren ikke har ekspertisen inden for transportforsikringer,

siger Henrik Thal Jantzen.


l Selve mønstret for transporterne har ændret sig, og flere og flere virksomheder bruger

i dag såkaldte lagerhoteller specielt i udlandet.


Først fra det lager går varen videre til kunden, men den

almindelige transportforsikring gælder kun selve transporten til lageret og ikke længere.


På samme måde

ophører en forsikring, når varerne er kommet frem til destinationen og eventuelt venter på at blive betalt, inden

de bliver udleveret til kunden.


Hvis varerne på et fjernlager eller under et sådant ophold bliver stjålet eller

på anden måde kommer til skade, er det virksomhedens eget problem.


- Virksomhederne skal være opmærksomme,

når der sker den slags ændringer. Derved opstår der et behov for at undersøge mulighederne for at tegne en supplerende

dækning på ens forsikringer, siger Henrik Thal Jantzen.