Virksomheder tøver med at outsource salg

Læs mere
Fold sammen
Mens danske virksomheder har travlt med at outsource eksempelvis IT, rengøring og drift af kantiner er det langt de fleste som holder fast på sælgerstaben.

- Få danske sælgere vil miste deres job på grund af outsourcing. Det skyldes salgsafdelingens vitale betydning for virksomheden - og det faktum, at fordelene sjældent kan opveje ulemperne, mener direktør Jens Ravn fra forskningsinstitutionen Link.

I USA har seks procent af virksomheder outsourcet deres salgsfunktion, og Jens Ravn vurderer at niveauet er nogenlunde det samme herhjemme.

- De første virksomheder begyndte at outsource salg for 15 år siden, og alene det faktum at udviklingen går så langsomt er for mig et bevis på, at det er en trend, der aldrig vil få den store betydning, siger han.

Lille kendskab

Han mener, at virksomheder som outsourcer salgsfunktionen har sværere ved at følge en succesfuld strategi. Den eksterne partner har ofte mere kortsigtede interesser, hvorimod den outsourcende virksomhed typisk har en langsigtet strategi, hvor kunderelationer og fremtidens profil spiller en vigtig rolle.

En af de virksomhed som arbejder for, at outsourcing skal slå igennem i Danmark er Sales-Force 1.

Adm. direktør Jens Hindkær er enig i, at udviklingen går trægt i Danmark. Virksomheden har i mere end tre år specialiseret sig i at leje salgsstyrker ud til danske virksomheder og har til dato gennemført 100 salgsprojekter.

Jens Hindkær peger på to væsentlige barrierer for outsourcing af salg herhjemme:

- Kendskabet til outsourcing af salg er meget lille. Derudover er der mange virksomheder, der spænder livremmen ind. De færreste er gået i offensiven og har investeret i nye markeder og det rammer også os, siger han.

Han afviser dog, at outsourcing af salget kolliderer med kundens ønske om at fastholde de gode kunder.

- Vi er ikke gode til at fastholde virksomhedens kunder, og man skal ikke outsource håndteringen af kernekunder til os. Vi skal drive nye kunder ind i forretningen, siger han.

Sales-Force 1 tilbyder et koncept, der er væsentligt mere omfattende end eksempelvis telemarketing. Når virksomheden er på kundebesøg præsenterer man sig ikke som sælger fra Sales-Force 1, men som repræsentant for kunden.

Skrue op for salgetSales-Force 1 arbejder ikke på ren provision, men et mix af fast betaling og provision.

Mens telemarketing er forholdsvis omfattende herhjemme kan total outsorcing af salget fortsat kun tælles i promiller, vurderer Jens Hindkær.

Han fortæller, at kunderne typisk er mellemstore og større virksomheder, der ønsker at skrue op for salget i en periode. Eventuelt ved lanceringen af et nyt produkt.

- Man outsourcer typisk salget af produkter, der ikke kræver en særlig uddannelse af sælge. Man kan eksempelvis ikke outsource salg af medicin eller højteknologiske produkter, siger han og peger efterfølgende på flere områder, hvor man med fordel kan tilknytte en ekstern salgsstab:

- Det kan eksempelvis være serviceydelser som konsulent bistand, salg af frokost ordninger samt IT- og Teleydelser.

Jens Ravn er enig i, at det primært er simple varer som med fordel kan outsources:

- Trivielle varer som eksempelvis wc papir er underlagt en benhård priskonkurrence. Er man billig nok sælger produkterne sig selv uden de store argumenter. Denne type varer er det oplagt, at man outsourcer. Men står man af priskonkurrence og udvikler sig produkt, er der større behov for en salgsorganisation, der forstår virksomhedens produkter, siger Jens Ravn.

Kunderne hos Sales-Force 1 er virksomheder som Telia, Sonofon og Bennet BTI Nordic. Selskabet har netop aflagt regnskab for 2003/04, og det viser en fremgang i bruttofortjeneste til 9,5 mio. kr. mod 7,2 mio. kr. i den tilsvarende periode året før.