Virksomheder tier om fejl i udbud

Meget tyder på, at antallet af fejl i udbudsprocedurerne er højere end hidtil antaget. Hvert år træffer det

officielle klageorgan, Klagenævnet for Udbud, afgørelse i omkring 20 sager. Derudover har Konkurrencestyrelsen de seneste

år behandlet op mod 100 sager årligt, hvor der er mistanke om brud på EUs udbudsdirektiver.


Trods løbende

forsøg på at forenkle reglerne for offentlige udbudsprocedurer, er der stadig store problemer med at overholde dem. Heldigvis

for amterne, kommunerne og andre offentlige udbydere, så har virksomhederne også svært ved at gennemskue reglerne.

En af landets førende udbudseksperter er ikke i tvivl om, at komplicerede regler og angsten for at ødelægge forholdet

til de offentlige udbydere holder mange virksomheder fra at klage over overtrædelser af EUs udbudsdirektiver.


- Antallet

af klagesager er kun toppen af isbjerget. Alle der kender til udbudsproblematikken ved, at problemerne er større end antallet

af klager viser, siger lektor på Handelshøjskolen i København, jurist Steen Treumer.


En af de virksomheder,

der i øjeblikket har en erstatningssag mod det offentlige på bedding er el-firmaet Eiland Electric A/S i Holbæk,

der i oktober sidste år vandt en sag i Klagenævnet. Nævnet gav firmaet, der har 50 medarbejdere ansat, medhold i,

at Vestsjællands Amt havde begået en række alvorlige overtrædelser i forbindelse med et udbud på el-entreprise til

omkring 18 mio. kr. på en tilbygning til Holbæk Centralsygehus.


- Den anvendte evalueringsmodel er efter sit indhold

uden mening, da den kan føre til absurde resultater, lyder det i Klagenævnets kendelse.


Eiland Electrics administrerende

direktør Jens Andersen fortæller til ErhvervsBladet, at han opdagede overtrædelserne ved et tilfælde.


-

Det undrede mig, at der blev lagt vægt på priserne, da det blev understreget over for os, at prisen ikke var en afgørende

faktor, siger Jens Andersen.


Mange af hans kolleger rystede på hovedet af ham, da de hørte, at han ville klage over

amtets behandling af sagen.


- De advarede mig mod at klage, fordi det ville ødelægge mine muligheder for nogensinde

at få en ordre hos amtet, siger Jens Andersen.


Det viser sig da også, at Eiland Electric A/S i den nye udbudsrunde

ikke er inde i billedet til ordren på el-entreprise på sygehuset i Holbæk.


Steen Treumer forventer, at den

nye erstatningspraksis, som betyder, at man nu kan få fuld kompensation for sine tab ved ulovlige udbudsprocedurer, vil få

flere til at klage.


Desuden er der en række eksempler på, at virksomheder, der klager ikke opdager alle de fejl,

der er blevet begået, men heldigvis for virksomhederne har Klagenævnet mandat til at tage forhold op på eget initiativ.


-

Det er i adskillige tilfælde sket, at Klagenævnet uopfordret har undersøgt forhold, som nævnet vurderer,

kan være i strid med direktiverne, siger Steen Treumer.