Virksomheder tænker på klima i flok

Klimaløsninger og klimastrategier skal give sjællandske virksomheder en konkurrencefordel. Ringsted-firma udvikler nye motorer som led i klimaindsats.

Læs mere
Fold sammen

Den interne transport, som foregår i en produktionsvirksomhed via transportbånd, er en betydelig energisluger.

Men energiforbruget kan blive væsentligt lavere, hvis de gearbaserede motorer, der oftest driver transportbåndene, kan erstattes af tromle-motorer af den type, som driver kasseslusernes varebånd henne i supermarkedet.

Det vurderer adm. direktør Jesper Ellegaard fra firmaet P. Ellegaard i Ringsted, der leverer interne transportløsninger, og hvis 60 medarbejdere omsætter for knap 100 mio. kr. om året.

Af samme grund har virksomheden kastet sig ud i en omfattende produktudvikling, der skal skabe basis for nye energieffektive og samtidig kraftfulde tromlemotorer.

Væsentlig byggesten

Udviklingsprojektet er en væsentlig byggesten i P. Elle-gaards klimastrategi, der tilsigter at reducere virksomhedens egen CO2-udledning, men nok så væsentligt også søger at optimere »det grønne indhold« i virksomhedens produktportefølje.

Ellegaard er med i Zero Carbon Network, hvor en række sjællandske virksomheder hjælper hinanden med at indføre klimastrategier og give deres grønne indsats bundlinjeeffekt.

Internt hos Ellegaard er der lagt en plan, der skal reducere virksomhedens egen CO2-udledning på 502 ton om året med ti procent i år. Det opnås primært ved at spare energi alle steder i virksomheden.

Grønne løsninger

- Men det primære er den indsats, vi gør over for kunden. Lige nu går konkurrencen om at få lov at konfigurere interne transportanlæg udelukkende på pris, men i det lange løb bliver de foreslåede løsningers energieffekt også et konkurrenceparameter, mener Jesper Ellegaard.

Som eksempel peger han på, at al den jord, der skal flyttes ved udgravningen af den nye Metro-cityring i København kan bortskaffes ved at etablere energieffektive gadetransportbånd, der sender jorden ned til pramme i havnen, hvorfra den sejles til dumpning,

- Men det kræver, at bygherrerne indregner den miljø- økonomiske fordel, der opstår, hvis man ser bort fra lastbilerne, forklarer Jesper Ellegaard.

- Indsatsen hos Ellegaard viser, at plusserne er klart i overtal for de virksomheder, der vil gøre en indsats på klimafronten, siger Anders Sørensen, leder af Zero Carbon Networks sekretariat i Roskilde.

- I langt de fleste tilfælde vil løsningen være at effektivisere forbruget af energi og dermed spare omkostninger. Men der er flere gevinster i spil: Man står bedre som leverandør, hvis man yder en dokumenteret klimaindsats. Der kan også opnås teknologiske forspring. Indsatsen vil desuden påvirke virksomhedens image positivt, forklarer han.

Fire forpligtelser

Deltagerne i Zero Carbon Network, der er finansieret af Region Sjælland, er en broget skare af smv’er lige fra den to mand store Purgatio til virksomheder med over 100 medarbejdere.

Indsatsen tilpasses den enkelte virksomheds ambitioner og muligheder. Det kan være en simpel registrering af klimapåvirkning og en handlingsplan for, hvad der skal gøres.

Eller en længerevarende proces, hvor der ses på muligheder for helt at neutralisere klimapåvirkningen, hvor virksomheden måske også udvikler CO2-neutrale produkter.

De virksomheder, der indgår i netværket, har forpligtet sig på fire punkter:

  • Klimaregnskab: Medlemmer udarbejder klimaregnskab en gang årligt for at få oversigt over den udledte mængde CO2 i ton.
  • Klimastrategi: Over- vejelser om mål og handlinger med udgangspunkt i klimaregnskab – med henblik på at agere klimabevidst.
  • Reduktion af CO2-udslip: CO2-udslip reduceres gennem forretningsmæssig forsvarlighed og økonomisk fornuft.
  • Øget klimakendskab: Forøg kendskabet til klimaproblematik og klimaindsats hos medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere gennem kontinuerlig oplysning og tiltag for at opfordre og inspirere til en aktiv indsats for klimaet.

Zero Carbon Network yder sparring og har ellers til opgave at formidle viden og værktøjer mellem deltagerne, koordinere klimaindsatsen med regionens kommuner og levere erfaringer til det øvrige erhvervsliv.

Ressourcerne har hidtil rakt til at have 22 deltagere med. En ny bevilling fra Region Sjælland skal bruges til at udvide projektet tidsmæssigt og med en håndfuld nye deltagere fra ventelisten.

Bevillingen er udløst af finanskrisen og skal bruges til på kort sigt at styrke virksomhedernes driftsøkonomi ved hjælp af energibesparelser og på længere sigt til at forbedre deres afsætningsmuligheder.