Virksomheder oplever mere administrativt bøvl

Læs mere
Fold sammen
Stik imod regeringens intentioner oplever flere og flere virksomheder en stigning i de administrative byrder.

I flere år har regeringen slået på, at det skal være nemmere at drive virksomhed i Danmark. Men skal arbejdsgiverne i servicefaget selv sige det, så er de belastede med administrative byrder som aldrig før.

81 pct. af virksomhederne oplever i år, at byrderne er meget belastende eller belastende. Det er en stigning på knapt syv procentpoint i forhold til sidste år, hvor 76 pct. af virksomhederne oplevede byrderne som meget belastende eller belastende.

Det er især på beskæftigelsesområdet, at reglerne er bøvlede og tidskrævende.

Det viser Dansk Handel & Service årlige byrdeundersøgelse.

De samlede administrative byrder koster virksomhederne 29 mia. kr. om året. En solid udgift og regeringen har derfor en målsætning om at få nedbragt virksomhedernes administrative byrder med 25 pct. inden år 2010. Handlingsplanen for regelforenkling og administrative lettelser lagde regeringen frem sidste mandag.

- Desværre er sidste års tendens med, at de administrative byrder oplevedes mindre, vendt. De største byrder ligger på beskæftigelsesområdet. Det er især G-dage, arbejdspladsvurderinger, sikkerhedsorganisation og ansættelse på særlige vilkår, der volder problemer. Så her er der noget konkret at tage fat på. Også fordi byrderne kan medvirke til at der bliver ansat færre, på f.eks. særlige vilkår, siger arbejdskraftchef i DHS Ole Steen Olsen.

Mere simple, tak

65 pct. af virksomhederne oplever, at nye regler og vejledninger generelt bliver mere komplicerede. Og så er det især på personaleområdet, at byrderne opleves tunge. Men allertungest vejer arbejdspladsvurderinger - her svarer 73 procent af virksomhederne, at de oplever APV''''erne som administrativt meget besværligt eller noget besværligt. Men også G-dagsordningen vurderes stadig som en stor administrativ byrde (58 pct.).

DHS havde ellers regnet med at sidste års fald i de administrative byrder var en tendens. At der var tale om et vedvarende fald. Derfor er DHS'''' råd til politikerne at holde fokus på at undgå unødvendige regelændringer, idet de ofte i sig selv vil være en byrde.

- Regeringen må derfor komme med markante forenklinger, hvis målet om en 25 procents reduktion i byrderne skal nås inden 2010. Det er meget tydeligt dagpengesystemet, der volder virksomhederne problemer. I mange år har regeringen talt om at dagpengesystemet skal digitaliseret - men der sker ikke rigtig noget, siger Ole Steen Olsen, der heller ikke synes, at regeringen helhjertet gør det nemmere at ansætte folk på særlige vilkår.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har for nyligt sat en plan i værk for at få flere handicappede ud på landets virksomheder. Men det nytter ifølge DHS ikke at have gode fleksjob- og skånejobordninger, hvis det ikke bliver lettere for virksomhederne at bruge dem.

- Det er problematisk når beskæftigelsesministeren gerne vil have, at virksomhederne skal løfte en opgave med at ansætte de handikappede, hvis han samtidig tager lysten fra dem, fordi systemerne stadig er for bøvlede. Systemerne skal gøres mere simple, siger Ole Steen Olsen.

Det har hverken været muligt at få fat i beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) eller økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Men det undrer ministerierne, at virksomhederne er så belastet af folk, der skal ansættes på særlige vilkår. For den nuværende regering har i beskæftigelsesreformen "Flere i arbejde" netop gik fra 32 ordninger for at hjælpe folk på særlige vilkår til tre. Og små virksomhederne har fået lettet reglerne for sikkerhedsorganisationer.