Virksomheder kan spare mange penge på nye miljøregler.

Hele 16 arbejdstimer eller rundt regnet 4000 kr. om året kan hver enkelt virksomhed spare, hvis et udspil med en række

nye anbefalinger fra Miljøministeriets virksomhedsudvalg bliver omsat til lov.Det mener et repræsentativt udsnit

af danske virksomheder, som er blevet spurgt, hvordan de ser konsekvenserne af det regelforenklingsarbejde, Miljøministeriet

har sat i værk.For at give de virksomheder, der gør en stor indsats for miljøet, administrative lettelser

og færre miljøtilsyn, har Miljøministeriet nedsat et særligt virksomhedsudvalg. Her sidder bl.a. Dansk Industri,

Danmarks Naturfredningsforening og lønmodtagerorganisationen CO-Industri. De tre har sammen med udvalgets øvrige medlemmer

barslet med en række forslag til regelforenkling, som Miljøministeren har omsat i et lovforslag, der formodentlig bliver

vedtaget inden Folketingets sommerferie.- Det skal kræve mindre papirarbejde og generelt være mindre ressourcekrævende

for virksomhederne at få en miljøgodkendelse. Det vil formentlig samtidig betyde, at det bliver billigere for amterne

og kommunerne at udstede miljøgodkendelserne, siger Frank Bill, underdirektør i Dansk Industri, DI.Han repræsenterede

arbejdsgiverorganisationen i miljøministeriets virksomhedsudvalg.Målet med regelforenklingsarbejdet er at belønne

de virksomheder, der gør en indsats for miljøet, forklarer Miljøminister Hans Christian Schmidt:- Det bliver

lettere drive miljørigtig virksomhed i Danmark. Når en virksomhed prøver at gøre noget godt for miljøet,

så skal vi også prøve at gøre det lettere for virksomheden. Jeg ser frem til at de nye regler kan bidrage

til Regeringens målsætning om at lette de administrative byrder med op til 25 pct. inden år 2010, siger Miljøministeren.

Det er centralt for et lovforslags succes, at de implicerede parter får et medejerskab til det, og derfor valgte Miljøministeren

at lade parterne gøre en så stor del af forarbejdet, siger han:- Det arbejde, der er lavet, er af en sådan

karat, at det absolut har kunnet bruges og at vi har kunnet gå videre med det, siger Hans Christian Schmidt.

Noget

for noget

Forslagene er blevet forelagt et panel af 129 repræsentativt udvalgte danske virksomheder, som tager overordentlig

godt imod forslagene. Fokuspanelet er sammensat af Erhvervs- og Økonomiministeriet, og 80 pct. af de spurgte virksomheder mener,

at forslageene vil være mere hensigtsmæssigt for virksomheden end de nuværende regler.Virksomhederne forventer

i gennemsnit at spare 16 timer eller rundt regnet 4000 kr. om året, og de begrunder dette med, at de ændrede regler vil betyde

færre årlige miljøtilsyn og dermed reduceret tidsforbruget i forbindelse med forberedelse og efterfølgende

opfølgning på spørgsmål mv.