Virksomheder imod forslag om at fjerne revisionspligten

Kontrol En undersøgelse konkluderer, at langt hovedparten af de mellemstore virksomheder ønsker at bibeholde revisionspligten.

Trods regeringens planer om at afskaffe revisionspligten for de små og mellemstore virksomheder, så ønsker virksomheder selv at bibeholde pligten til at få revideret regnskaberne.

Det konkluderer en ny undersøgelse fra Dansk Handel & Service (DHS), hvori hele 83 procent af 128 adspurgte medlemsvirksomheder svarer, at de ikke ønsker revisionspligten afskaffet for de såkaldte B-virksomheder. Kun syv procent mener, at det er en god ide.

»Det giver stof til eftertanke. Flere organisationer har været hurtigt ude og fastslå, at det var en god ide at afskaffe revisionspligten, fordi det vil lette B-virksomhedernes administrative byrder. Virksomhedernes tilbagemelding viser imidlertid, at sagen er noget mere nuanceret,« udtaler erhvervspolitisk chefkonsulent i Dansk Handel & Service, Charlotte Biil.

Krav fra banker
I bestræbelserrne på at styrke danske virksomheders konkurrenceevne over for en lang række selskaber i lande, der på baggrund af et EU-direktiv har valgt at lempe revisionsreglerne, arbejder dele af dansk erhvervsliv og de store borgerlige partier på Christiansborg på at fjerne revisionspligten for omkring 115.000 selskaber i regnskabsklasse B med en nettoomsætning på op til 58 mio. kr. om året.

Undersøgelsens pointe er, at virksomhederne vil blive afkrævet en revision af deres regnskaber uanset, om der er revisionspligt eller ej. Kravet vil nemlig komme fra pengeinstitutter eller andre finansielle virksomheder samt fra kreditorer, kunder og leverandører.

»Den administrative byrde for de små og mellemstore virksomheder vil ikke nødvendigvis mindskes, hvis revisionspligten afskaffes. De fleste virksomheder vil fortsat skulle have revision, mens de resterende virksomheder givetvis vil blive mødt med skærpede krav fra omverdenen for at skabe den nødvendige tryghed og tillid,« siger Charlotte Biil.

Flere pengeinstitutter har allerede tilkendegivet, at de fortsat vil stille krav om et revideret regnskab.

En regeringsanalyse udarbejdet for Erhvervs- og Selskabstyrelsen konkluderer, at det årligt koster de små og mellemstore danske virksomheder 1,4 mia. kr. at få revisors blå stempel på regnskabet.

Det har fået blandt andre Dansk Industri og Håndværksrådet til at tale for en lempelse af revisionspligten.

Men undersøgelsen fra DHS slår samtidig fast, at blot 15 pct. af B-virksomhederne vil undlade at få foretaget revision af deres regnskaber, hvis revisionspligten blev afskaffet.