Virksomheder bliver mere rejse-kritiske

Nye teknologiske kommunikationsformer som f.eks. videomøder vil i fremtiden overtage en del af erhvervsrejserne, men de vil

langt fra aflive det personlige møde. Tværtimod vil andre teknologiske hjælpemidler som selvbooking-systemer gøre

det nemmere at planlægge sin rejser.


Sådan lyder én af de modsatrettede konklusioner fra en konference om Travel

Management, som Travel Management firmaet BTI Consulting, der kom til Norden i 1999, har været medarrangør af. Ifølge

konsulent Anne Grete Lindberg, BTI, vil de færre erhvervsrejser ikke blot være en konsekvens af teknologien, men i lige

så høj grad afspejle, at virksomhederne begynder at betragte deres rejseaktiviteter mere kritisk.


- En erhvervsrejse

er jo ikke i sig selv en selvstændig aktivitet. Det er en konsekvens af en række beslutninger, som er truffet forinden.

Da rejseaktiviteter i mange virksomheder udgør den tredje-tungeste udgiftspost, betyder det, at mange i fremtiden vil begynde

at se med lidt mere kritiske briller på medarbejdernes rejseaktiviteter. Er rejsen nu også nødvendig? Kunne man

ikke erstatte rejsen med et alternativ? Det er spørgsmål, der nu dukker op i virksomhederne, siger hun.


Til gengæld

vil de virtuelle kommunikationsformer aldrig udrydde de personlige møder. Disse vil bare være mere velovervejede i fremtiden, vurderer

hun med baggrund i konferencen, hvor bl.a. Institut for Fremtidsforskning deltog.

Selvbooking

Til gengæld er der klare tendenser

til, at flere og flere vælger at lade deres medarbejdere booke billetterne selv. Det kan de gøre, fordi værktøjerne

til det er blevet bedre. Imidlertid er der heller ikke her tale om et entydigt billede. Selvbookingen vil typisk forekomme ved relativt

simple rejser mellem to punkter. Ved de mere komplicerede rejser vil der omvendt i endnu højere grad blive brug for Travel

Managerens rådgivning, mener Anne Grete Lindberg.


Argumentet for selvbooking er typisk den besparelse, der ligger i, at

der kun er én medarbejder involveret i bestillingen af en rejse. Vedkommende kan derfor selv tage stilling til situationer,

hvor f.eks. det primære rejseønske, hvad angår afrejse etc., ikke kan imødekommes.


Imidlertid tyder

meget, ifølge BTI, på, at der også kommer en afledet besparelse ved selvbookingen.


- En af pointerne på

konferencen var, at mange medarbejdere, når først de ser, hvor dyrt det er at rejse, forsøger at finde billigere

alternativer, forklarer Anne Grete Lindberg.

Grundig planlægningSelvbooking har gennem flere år været et hyppigt

diskussionsemne blandt større virksomheders egne travel managers. Et af forbeholdene har været, at uøvede medarbejdere

bruger uforholdsmæssigt meget tid på selv at booke, og at de ikke finder den billigste løsning.


Anne Grete

Lindbergs vurdering er, at man i dag kan komme uden om den slags problemer, fordi værktøjerne ganske enkelt er blevet

bedre.


- Man kan selvfølgelig ikke bare købe et system og så fortælle sine medarbejdere, at nu kan

de booke selv.


- Aktiviteten skal planlægges grundigt, og medarbejderne skal selvfølgelig indføres lige

så grundigt i mulighederne, som i øvrigt gør det nemt for virksomhederne at implementere firmaets rejsepolitik

i systemet.


BTI Consulting har medarbejdere i Storbritannien, Canada, USA, Spanien og Norden.