Virksomheder

Værdipapircentralen frem

Værdipapircentralen øgede overskuddet sidste år sammenlignet med 2002, og fremgangen

skyldes rekordomsætning af værdipapirer samt en række nye serviceydelser, fremgår det af regnskabet for 2003,

der blev offentliggjort mandag.Omsætningen steg fra 188,3 mio. kr. i 2002 til 228,0 mio. kr. sidste år. Selvom både

personaleudgifterne og de eksterne omkostninger steg, øgedes overskuddet af den primære drift med godt 29 mio. kr. til

70,4 mio. kr.En væsentlig del af omsætningsfremgangen findes på den hjemlige Fondsbørs, hvor omsætningen

satte rekord sidste år. Antallet af handler med aktier og investeringsbeviser steg fra 4,1 mio. styk i 2002 til 4,6 mio. kr.

sidste år. Af en tidligere offentliggjort meddelelse fra Værdipapircentralen fremgår det, at den nominelle omsætning

af aktier og investeringsbevsiser blev 397 mia. kr., hvilket var 19 pct. mere end i 2002, og næsten 17 pct. mere end i rekordåret

2000, da omsætningen nominelt udgjorde 340 mia. kr. RB-Børsen

Billund Lufthavn stiger pænt

For

første gang i lange tider har Billund Lufthavn fremgang i alle passagerkategorier. Februar-tallene viser en samlet fremgang

på 10 pct. til godt 123.000 passagerer, og bemærkelsesværdigt nok er der stigninger på både indenrigsruten,

4,4 pct., og chartertrafikken, 6,1 pct., hvilket nærer forhåbningerne om et fremgangsår oven på flere års

dalende kurver. Størst fremgang er der dog fortsat for rutetrafikken til udlandet, der er steget med 14,9 pct. til knap 60.000

passagerer. Stigningen bæres både af bedre belægning på eksisterende ruter og pæne tal på Maersk

Airs nye ruter til Kristiansand, Oslo og Milano samt Sun-Airs Düsseldorf-rute.fm

Let positiv brise i

byggeriet

Bygge- og anlægsvirksomhederne er mindre usikre med hensyn til aktiviteten end sidste år. Men Dansk Byggeri forventer

først at se en markant bedring i virksomhedernes forventninger til fremtiden på den anden side af sommeren. Konjunkturindikatoren

for februar tegner et billede af mindre usikkerhed med hensyn til aktiviteten end for et år siden. Men Dansk Byggeri forventer

først at se en markant fremgang i forventninger til fremtiden på den anden side af sommeren. Først her ventes

en bedring i erhvervsbyggeriet, som især har været ramt af konjunkturafmatningen i 2003.høy