Virksomheder

Færre danske transporter

International Transport Danmark (ITD) har netop offentliggjort konjunkturindeks

for fjerde kvartal 2004, der viser, at 5.500 lastbiler passerer landegrænsen hvert døgn. Dansk indregistrerede lastbiler

udgør næsten halvdelen heraf, men andelen af lastbiler med danske nummerplader er faldende på trods af en stigende

trafik over grænsen. Det er især østeuropæisk og tysk indregistrerede lastbiler, der tager deres del af trafikvæksten.3,1

pct. færre lastbiler passerede den dansk/tyske landegrænse i fjerde kvartal i forhold til kvartalet før. Der var

tilsvarende en nedgang i trafikken fra 3. til 4. kvartal i 2002, hvilket kan indikere sæsonudsving. Samlet har der været

tale om vækst de foregående tre kvartaler i 2003, og set over det sidste år er trafikken steget med 4,2 pct.

smus

Byggeriet lærer ikke af fejl

En undersøgelsen fra Fonden Realdania i samarbejde med Dansk Byggeri

og viser bl.a., at der er stor forskel på, hvordan byggevirksomheder tilegner sig ny viden.Baggrunden for undersøgelsen

er en erkendelse af, at der fortsat begås mange fejl i byggeprocessen og at mange byggerier afleveres med mangler.Den

løbende introduktion af nye materialer og fornyelser i byggeprocessen stiller øgede krav til den enkelte virksomheds

evne og kapacitet til at håndtere ny viden. Spørgsmålet er, i hvilket omfang der er behov for andre og bedre måder

at formidle byggeviden på end de nuværende.Nogle virksomheder har en bevidst politik om videnformidling - de holder sig

løbende ajour med udviklingen af ny byggeviden.Derimod synes en del små og traditionsbundne håndværksvirksomheder

at mangle incitamenter og ressourcer til at følge med udviklingen. Resultatet af undersøgelsen viser bl.a., at der ofte

er en meget ringe detaljeringsgrad i det projektmateriale håndværkets kunder stiller til rådighed for virksomhederne.

jhoy

Strejke kan koste SAS dyrt

En omfattende strejke blandt 3300 svenske flyteknikere kan ramme SAS hårdt,

netop som selskabet skimter bedre tider i luftfartsindustrien. Fredag varslede den svenske fagforening Transport strejke. De 3300 omfatter

flymekanikere, flyteknikere og lastarbejdere, og SAS er med 1700 ansatte den største arbejdsgiver. RB-Børsen.

LD

reducerer i Ove Arkil

LD har reduceret sin beholdning af aktier i Ove Arkil og ejer nu 34.571 stk. aktier svarende til 9,129 pct. af

aktierne og 4,33 pct. af stemmerne, oplyser LD. RB-Børsen

FLS omstrukturerer

FLS vil gennemføre en

omstrukturering af det kriseramte datterselskab FLS Aerospace gennem en reduktion af medarbejderantallet på 8-10 pct.Omkostningerne

beløber sig til ca. 50 mio. kr., men det ventes, at omstruktureringerne vil give en "betydelig positiv indtjeningsmæssig effekt

i sidste halvdel af indeværende år", lød meldingen fra FLS fredag. RB-Børsen

Værdisat

for højt

ErhvervsBladet kunne fredag berette om, at Tetraselskabet Tetrastar havde foretaget en kapitalnedsættelsen på

43,8 mio. kr. til dækning af underskud. Tetrastar ejes af Damm-gruppen i Sønderborg.Men Damm-gruppen bliver ikke

berørt af underskuddene i Tetrastar. Underskuddene skyldes, at selskabet har nedskrevet værdien af immaterielle aktiver,

herunder værdien af en Tetra-licens. Aktiverne var sat for højt, og afspejler nu deres reelle værdi, oplyser økonomichef

Keld B. Nielsen fra Tetrastar.Damm-gruppen har overtaget Tetrastar - tidligere T-Cell - fra Erik Hornung. Damm-gruppen oplyser,

at man ikke har betalt for meget for de immaterielle aktiver, men prisen afspejler den reelle værdi.

-trichs

Rettelse

ErhvervsBladets omtale af direktør John Lindquist den 13.1 var desværre ledsaget af

et billede, som ikke forestillede John Lindquist. Det beklager vi. red