Virksomheder

Lundbeck på IBX

Medicinal-virksomheden Lundbeck har netop indgået en tre-årig aftale med e-handelportalen IBX om levering af e-handelsløsninger og konsulenttjenester til videreudviklingen af Lundbecks elektroniske indkøbssystem.

- De services som IBX tilbyder passer godt til vores behov i en situation, hvor vi i endnu højere grad ønsker at skabe en effektiv ensretning af vore indkøbsprocedurer, som et middel til at opnå en effektivisering af vores indkøb. Samtidig har IBX positive erfaringer med at implementere effektive e-handelsløsninger på tværs af afdelinger i store internationale virksomheder, hvilket har været et afgørende kriterium for vores valg af leverandør, siger Erling Borup, indkøbschef, Lundbeck. Den treårige aftale omfatter alle IBX services, blandt andet udarbejdelse og løbende opdatering af elektroniske indkøbskataloger, implementering af effektive IBX værktøjer samt elektronisk integration af Lundbecks udvalgte leverandører. Aftalen giver ligeledes Lundbeck mulighed for at integrere sine datterselskaber effektivt i den centrale indkøbsløsning. -trichs

Udvidet teleprisguide

Hvilket selskab har den billigste pris på MMS ? Hvilke abonnementer

understøtter GPRS ? Hvilke selskaber stiller krav om et minimums

taleforbrug, og hvad koster det, hvis forbruget er under minimumsgrænsen ?

De svar kan forbrugeren få på www.it-borger.dk, hvor man finder IT- og

Telestyrelsens interaktive prisguide. Prisguiden er nu blevet udvidet til

også at omfatte prisoplysninger om MMS, GPRS og minimumsdebitering. Særligt

MMS har været efterspurgt af forbrugerne. Det vil nu være muligt at se,

hvilke abonnementer der understøtter MMS, hvad prisen er for en MMS, og om

der er inkluderede MMS''er i abonnementet. Endelig kan forbrugeren vælge at

foretage en prissammenligning ud fra de givne forbrugsprofiler i guiden, der

nu også indeholder MMS, eller foretage en beregning ud fra det helt

personlige forbrug.-trichs

Opjusterer

GN St. Nord sælger sin 30,1 pct.s ejerandel i Voxtel og samler sine danske aktiviteter i Ballerup.

Samtidig opjusterer GN St. Nord forventningerne til EBITA fra den løbende drift og overskuddet før skat. Det samlede EBITA-overskud fastholdes dog.

- De øgede forventninger skyldes en lidt højere omsætning inden for høreapparater og headset til contact centre og kontorer samt lavere fællesomkostninger, forklarer koncernen.

Opjusteringen slår dog ikke rigtigt igennem på EBITA-resultatet, da der samtidig hensættes 30 mio. kr. til huslejeforpligtelser vedrørende fraflyttede lejemål.

Den øgede forventning til EBITA fra den løbende drift, købet af nyt domicil samt salget af GN''s andel i Voxtel S.A. resulterer dog samlet i en uændret EBITA-forventning på ca. 725 mio. kr., et uændret resultat fra associerede virksomheder på ca. 30 mio. kr. og en samlet fortjeneste fra salg af ophørende aktiviteter på ca. 40 mio. kr.

Forventningerne til overskuddet før skat i år øges derimod med 50 mio. kr. fra ca. 475 mio. kr. til ca. 525 mio. kr. Resultatet næste år vil blive negativt påvirket af fraflytningen til Ballerup. RB-Børsen

Mere i løn

Danmarks Statistik har korrigeret årsstigningen i de statsansattes løn for august ned, men det ændrer ikke ved, at de statsansattes løn fortsat løber fra privatansattes, som en opgørelse tidligere på måneden viste. Samtidig viser en foreløbig opgørelse af de kommunalt ansattes lønninger, at lønfremgangen nu overstiger de statsansattes.

Målt fra august 2003 til august i år steg de statsansattes løn således med 3,8 pct., mens den tidligere opgørelse viste en årsstigning på 4,2 pct. Korrektionen skyldes en fejl i indberetningerne til Danmarks Statistik.

De privatansatte fik i samme periode kun 2,9 pct. mere i lønningsposen. Dermed mindskedes de offentligt ansattes forholdsvise lønfremgang, idet de statsansattes løn i den foregående periode - maj 2003 til maj 2004 - steg 4,0 pct. mod en lønfremgang på 3,1 pct. for de privatansatte.

For de kommunalt ansatte er lønningerne steget med 3,9 pct. i august i forhold til august 2003 mod en årsstigning på 3,7 pct. i maj. Opgørelsen er eksklusive Københavns kommune, som har problemer med overgangen til et nyt lønsystem. RB-Børsen

Sælger shoppingcenter

TK Development sælger shoppingcenter i Slovakiet for 32,5 mio. euro (242 mio. kr.). Salget sker med virkning fra onsdag, da salgssummen indbetales.

TK Development har sammen med medinvestorer solgt shoppingcentret Optima i den slovakiske by Kosice til det centraleuropæiske investeringsselskab Meinl European Land Ltd. der er noteret på Wiens fondsbørs.

TK fastholder forventningerne om et resultat for regnskabsåret 2004/05 i størrelsesordenen nul kr. efter skat.

TK Developments centraleuropæiske datterselskab Euro Mall Holding ejer 37,5 pct. af centret.

- Salget er sket til investor til en afkastgrad der ligger under hvad TK Development hidtil har lagt til grund for værdiansættelsen af sine centraleuropæiske investeringsejendomme. Salget dokumenterer - i lighed med salget af shoppingcentret Galeria Pomorska i Polen 15. december, at den øgede investorinteresse i Centraleuropa er slået igennem, vurderer TK Development. RB-Børsen

FLS nedjusterer

FLS Industries har besluttet at nedskrive værdien af Dansk Eternit Holding med 400 mio. kr. i forlængelse af den regnskabsmeddelelse, der blev sendt til fondsbørsen i slutningen af november. Baggrunden er, at der ikke på daværende tidspunkt var overensstemmelse mellem selskabets bogførte værdi og en opnåelig salgspris. Nedjusteirngen påvirker naturligt koncernens resultatforventninger til i år.

Nedskrivningen er gennemført efter en række analyser og vurderinger af Dansk Eternit Holdings samlede markedsmæssige værdi, oplyser FLS.

For at styrke Dansk Eternit Holdings kapitalgrundlag efter nedskrivningen vil egenkapitalen blive forøget med 300 mio. kr. gennem konvertering af gæld. RB-Børsen