Virksomheder

SDC Dandisc vil sælge Thamesdown

SDC DanDisc venter inden udgangen af året at have solgt sine aktiviteter i Storbritannien til Thamesdown Software Fulfilment. Samtidig vil selskabet købe en minoritetsaktiepost på 25 pct. i Thamesdown''s moderselskab.

SDC DanDisc producerer digitale medier, bl.a. cd-rom og DVD og er majoritetsejet af VT Holding. RB-Børsen

Østjydsk Bank opjusterer igen

Østjydsk Bank opjusterer igen forventningerne til hele 2004. Banken venter nu et overskud før skat på 44-46 mio. kr. mod tidligere ventet 40-42 mio. kr. Ved halvårsregnskabet i begyndelsen af august hævede Østjydsk Bank også forventningerne til 2004. Den gang var det fra et overskud på 37-40 mio. kr.

Den nye opjustering begrunder ledelsen med "en fortsat tilfredsstillende udvikling i indtjeningen. RB-Børsen

Etablerer salgscenter i USA

Biotekselskabet Sophion Bioscience etablerer et nyt salgs- og supportcenter på USA''s østkyst, og Chris Mathes er blevet ansat til at lede det. Selskabet er interessant for de danske investorer, fordi det i sin tid blev etableret af NeuroSearch, som siden har solgt størstedelen af sine aktier, men stadig sidder tilbage med en betydelig aktiepost.

Beslutningen om at etablere det nye center er truffet efter, at Sophion Bioscience har haft succes med at markedsføre systemet QPatch 16. RB-Børsen

Fik markant fremgang i 03/04

Ventureselskabet Asgaard Development fik en markant fremgang i såvel omsætning som resultat i regnskabsåret 2003/04.

Koncernen vendte nettoresultatet fra et underskud i 2002/03 på 0,6 mio. kr. til et overskud på 9,0 mio. kr. i 2003/04. Dermed skød selskabet over budgetterne, der lød på et forventet resultat på 7-8 mio. kr.

Omsætningen steg samtidig fra 38,5 mio. kr. til 71,6 mio. kr. For 2004/05 venter Asgaard Development-ledelsen et nettoresultat på 6-8 mio. kr.

Nye ejere af Randers Reb

Randers Reb, der gik i betalingsstandsning tidligere i år, ændrer navn til Randers Reb International og får tre parter som ejere, skriver De Bergske Blade onsdag.

De nye ejere er Midtjydsk Murbinderfabrik i Mønsted med 50 procent, bygmester Finn Bach, Viborg, 25 procent, og Randers Cement med 25 procent. RB-Børsen

VT Holding sælger Schades

VT Holding har nu gennemført salget af datterselskabet Schades, som blev annonceret i sommer. Frasalget og udviklingen i koncernens selskaber i øvrigt får industri-investeringsselskabet til at opjusterer sine forventninger til 2004 til et overskud før skat på 130-140 mio. kr. mod tidligere ventet 70-90 mio. kr. Desuden vil VT Holdings egenkapital blive positivt påvirket med 30 mio. kr., da tidligere afskrevet goodwill tilbageføres.

Schades er solgt til Fabrel i Schweiz via selskabets ledelse og private equity selskabet Fabrel Lotos, der investerer i mellemstore virksomheder, der har lovende langsigtede fremtidsperspektiver. Det er aftalt mellem parterne, at salgsprisen ikke offentliggøres.

Det er planen, at Peter Møller fortsætter som adm. direktør for Schades, og der ventes ingen ændringer i antallet af medarbejdere.

Siden det ikke-bindende tilbud blev fremsat i juli har Fabrel gennemført en due diligence af Schades, herunder en markedsundersøgelse.

- Fabrel Lotos tror på, at Schades-koncernen, som omfatter produktionsfaciliteter i Skive såvel som i Frankrig og England samt salgsselskaber i Belgien, Sverige og Finland, har gode forudsætninger for en vækst betydeligt over markedsgennemsnittet, bemærkes det i meddelelsen fra VT Holding. RB-Børsen

Salling Bank opjusterer

Lavere tab og hensættelser samt større kursgevinster end budgetteret får Salling Bank til at opjustere sine forventninger til 2004 kort før året er omme.

Banken venter nu et overskud før skat på 20 mio. kr., mens der tidligere var ventet et overskud på 15-18 mio. kr. Det forudsættes dog, at kurserne på værdipapirerne forbliver uændret i årets sidste uger.

I meddelelsen om opjusteringen anfører Salling Bank endvidere, at den i 2004 har haft engangsudgifter på 3 mio. kr. til etablering af en ny filial og renovering af de eksisterende. Der har desuden været en engangsindtægt i form af en kursgevinst på 6 mio. kr. fra salget af bankens aktier i Totalkredit til Nykredit. De resterende aktier i Totalkredit har Nykredit køberet til, og vælger Nykredit at udnytte den, kan Salling Bank se frem til en avance på 5 mio. kr. i 2006. RB-Børsen

Sælger shoppingcenter i Polen

TK Development har solgt et shoppingcenter i Polen til et engelsk investeringsselskab for 305 mio. kr. Salget er sket til en "væsentlig" lavere afkastgrad og dermed bedre salgspris, end TK Development har lagt til grund for værdiansættelsen af selskabets centraleuropæiske investeringsejendomme.

Koncernen fastholder forventningerne til 2004/05-resultatet, der fortsat lyder på et nul-resultat. RB-Børsen