Virksomheder

Læs mere
Fold sammen
ITH køber Palsgaard Træ

Træindustrikoncernen ITH Industri Invest overtager hele aktiekapitalen - dog eksklusive datterselskaberne LB Pavillioner og LB Pavillion Udlejning - i Palsgaard Træ, som er ejet af Consenta, der er under konkursbehandling. Købet vil tilføre ITH en omsætning på ca. 230 mio., og en indtjening i størrelsesordnen 8-10 mio. kr. før skat. ITH venter herefter en omsætning næste år på ca. 880 mio. kr. og et koncernoverskud på 20-25 mio. kr. før skat, meddelte træindustrikoncernen tirsdag morgen, inden handlen startede på Københavns Fondsbørs.

Der var tidligere ventet en koncernomsætning næste år på 2004-niveau, omkring 650 mio. kr., og et overskud før skat på 10-15 mio. kr.

Allerede den 1. december meddelte ITH, at der var indledt forhandlinger med Consenta med henblik på at overtage aktiviteterne i Palsgaard Træ.

Palsgaard Træ leverer præfabrikerede byggeløsninger i træ, og produktpaletten omfatter blandt andet spær, tagelementer, kviste og konstruktionsbjælker. Ifølge ITH er overtagelsen et led i en øget fokusering på byggematerialer, og det oplyses videre, at de to virksomheder afsætter på stort set de samme markeder og til de samme kunder.

ITH-koncernen havde i de første ni måneder af 2004 en omsætning på 582 mio. kr. og et overskud før skat på 64,5 mio. kr. For hele året venter ITH en omsætning på 650 mio. kr. og et overskud før skat på 50-55 mio. kr.RB-Børsen

Tivoli investerer 100 mio. kr. i koncertsal

Tivoli har besluttet at ombygge koncertsalen for 100 mio. kr., meddelte entreprenørselskabet NCC tirsdag.

Arkitektfirmaet 3 x Nielsen og det rådgivende ingeniørfirma Birch & Krogboe indgår også i samarbejdet, der går under betegnelsen partnering, som er en struktureret samarbejdsform, hvor kunde, rådgivere, arkitekt og entreprenør i fællesskab løser byggeopgaven.

Ombygningen startes i januar, og hvis alt går som planlagt, vil den ombyggede koncertsal kunne indvies til november næste år.

- I udarbejdelsen af projektet er der lagt stor vægt på at forbedre forholdene for salens gæster, hvilket betyder, at publikumsområderne forøges til 1300 kvadratmeter. Det sker ved at ombygge Regnbuen, den nuværende spillehal, til garderobe og toiletfaciliteter og ved at bygge en helt ny foyer på 700 kvadratmeter ved siden af den nuværende bygning, oplyser NCC.

I selve salen renoveres alle overflader, og stolene ombetrækkes, ligesom der bygges en ny orkestergrav med plads til 80 musikere.

Når den renoverede koncertsal står færdig, er det også slut med adgang fra Tietgensgade, og der vil kun være adgang fra selve Tivoli.

- På den måde bliver Koncertsalen en mere integreret del af Tivoli - også om vinteren. Det giver mulighed for at opføre en helt ny bygning fra bagsiden af scenen og ud til Tietgensgade. Den nuværende arkade med isboderne bevares, så den nye bygning starter i første sals højde over passagen, og her bygges en fleksibel øvesal på 440 kvadratmeter med plads til 95 musikere. Bygningen vil også rumme mødelokaler samt en kantine til Tivolis medarbejdere, oplyser NCC. RB-Børsen

Merck fuldender personalereduktion næste år

Den amerikanske medicinalgigant Merck regner med at fuldende koncernens personalereduktioner i 2005. Det skriver Bloomberg News.

Medicinalselskabet regner med at besparelsesplanerne, der betyder tab af i alt 5100 ansatte vil være gennemført ved udgangen af næste år. Personalereduktionen er medvirkende til en omkostningsreduktion på 300 mio. dollar. Dermed bliver det originale mål om afskedigelse af 4400 personer overgået.

I indeværende regnskabsår regner Merck med at nå op på at reducere personalet med mere end de planlagte 4700 medarbejdere.

Medarbejderreduktionen er et led i Mercks spareplan fra 2003.

Merck samarbejder med bland andre Lundbeck om udvikling af et medikament - gaboxadol - til behandling af søvnløshed. RB-Børsen

Sjælsø får ny formand

Sjælsø Gruppen har på sit bestyrelsesmøde mandag udpeget John R. Frederiksen til ny bestyrelsesformand, oplyser selskabet. Som næstformand er valgt Torben Rønje

John R. Frederiksen blev medlem af Sjælsø Gruppens bestyrelse ved generalforsamlingen i 2002. Han er bl.a. bestyrelsesformand i Ejendomsforeningen Danmark, Ejendomsselskabet Norden og RenHold Gruppen, samt medlem af bestyrelsen i bl.a. Freja Ejendomme, C. W. Obel Ejendomme og Tryg Vesta. På formandsposten i Sjælsø Gruppen afløser han Niels Friis Pedersen, der døde i oktober. RB-Børsen

Tidspunkt for Polkomtel-børsnotering i denne uge

I løbet af denne uge ventes tre af de store polske aktionærer i det polske teleselskab Polkomtel, som TDC ejer 19,6 pct. af, at blive enige om tidspunktet for børsnoteringen af selskabet. Det skriver det polske nyhedsbureau PAP ifølge Bloomberg News.

Herefter planlægger de tre at drøfte tidspunktet for børsintroduktionen med de udenlandske aktionærer, som udover TDC tæller britiske Vodafone.

I slutningen af oktober slog TDC''s koncernchef, Henning Dyremose, fast, at teleselskabet trods investeringen i svenske Song Networks fortsat har muligheder for at agere, hvis der skulle åbne sig muligheder for opkøb i den umiddelbare fremtid.

- Skulle der komme guldfugle flyvende forbi, og som vil plukkes, så kan vi stadig gøre det, som Dyremose udtrykte det.

- Vi kan finde veje til både at købe i Polkomtel i Polen eller i Cesky Telecom, hvis mulighederne skulle byde sig, lød det.

Det har tidligere været fremme, at en børsnotering af Polkomtel ville ske i løbet af første halvår 2005

Den polske eldistributør Polskie Sieci Elektromagnetyczne, Polens største olieselskab, PKN Orlen og den polske kobberproducent KGHM Polska Mied sidder i alt med 55,3 pct. af aktierne i Polkomtel.

De tre parter indledte sidste år processen med at få solgt deres aktier. RB-Børsen

Group 4-synergier nås i 2005

Ved udgangen af 2005 vil dansk-britiske sikringskoncern Group 4 Falck have opnået omkring 90 pct. af de ventede omkostningssynergier fra fusionen. Det oplyser koncernchef Lars Nørby Johansen til RB-Børsen.

- Lavere forsikringsomkostninger i forbindelse med et fornyelse af programmet her i oktober og nedskæringer i head-office (hovedkontoret) har bragt os foran planen, siger koncernchefen.

Koncernen har indtil videre realiseret 17 pct. af de ventede 30 mio. pund (320 mio. kr.) i årlige omkostningssynergier og ved udgangen af året ventes andelen at være steget til 20 pct., mens den ved halvåret ventes at nå 60 pct.

Det var oprindeligt ventet, at synergierne ville være opnået inden for de næste to år.

Til omstruktureringer i forbindelse med fusionen har koncernen hensat 45 mio. pund og Lars Nørby Johansen venter, at de kan holde sig inden for den ramme.

- Det går efter planen med at få dem brændt af, siger han. RB-Børsen