Virksomheder

Spareplan på vej hos LEGO

Legetøjsfabrikken LEGO i Billund skal spare en halv milliard kroner - og alle muligheder er åbne. Men det bliver ikke LEGO, der tvinger medarbejderne ned i løn for at bevare lokale arbejdspladser, fastslår legetøjsfabrikkens direktør Jørgen Vig Knudstorp over for DR Radio Syd.

Han udelukker dog ikke muligheden for en lønnedgang hos medarbejderne, men så skal udspillet komme fra medarbejderne selv, og deres organisationer, siger Jørgen Vig Knudstorp til DR Radio Syd.

- Hvis medarbejderne siger, at de hellere vil bevare de jobs de kan til høje lønninger, og at vi så må flytte dem der skal til for at spare lønningerne, så følger jeg som ledelse det, siger han.

I Sommeren 2005 skal en storstilet spareplan lægge klar.

- Når vi skal spare 500 millioner kroner, så er lønnen en del af det. Men vi skal mange flere ting. Vi skal have øget produktiviteten og vi skal have mindre kompleksitet, det vil sige færre produkter, siger Jøren Vig Knudstorp. RB-Børsen

Penge til Samsø-kontor

Samsø Energi- og Miljøkontor har modtaget 150.000 kr fra den jysk-fynske ForskerKontakt til at formidle viden om lokale vedvarende energi-projekter, der er opsamlet i projektet "Samsø - Danmarks vedvarende energi-projekter". Samsø blev i 1997 udpeget som energiø, og inden udgangen af 2008 skal øen være totalt selvforsynende med vedvarende energi. Allerede halvvejs i forløbet blev målet mere end nået med elproduktion fra vindmøller, og i 2003 var 60 pct. af varmeforsyningen omstillet til flis, halm og solernergi. De netværk, som ForskerKontakten er med til at sætte i søen, har alle til formål at bidrage til vidensudvekslingen mellem forskningsverdenen og virksomhederne i det jysk-fynske område og dermed fremme erhvervsudviklingen. På den måde skabes grundlag for produktudvikling og etablering af kommercielt bæredygtige projekter.er

Jysk Venture Cup

Den verdenskendte forretningsplanskonkurrence Venture Cup kommer nu til det nord- og midtjyske område. Samtlige nordiske lande er med i dette oprindeligt amerikanske initiativ. I Danmark er Venture Cup nu repræsenteret både i København, på Fyn og i Midt/ Nordjylland. Konkurrencen henvender sig til iværksættere ved de højere læreanstalter, studerende såvel som førsteårs dimittender og forskere. Til sommer er der mulighed for at vinde en af de nationale præmier på henholdsvis 250.000 kr, 125.000 kr eller 50.000 kr. Men allerede nu skydes en lokal konkurrence i gang for midt- og nordjyske videnbaserede iværksættere, der kulminerer i en prisoverækkelse 26. januar, hvor der overrækkes 3 x 10.000 kr for det bedste forretningskoncept. er

Brd. Klee gav overskud

Øget efterspørgsel efter maskinkomponenter gav Brdr. Klee et kanonår med en vækst i nettooverskuddet på 27 pct. og en vækst i omsætningen på 6 pct. Den fremtidige udvikling ser endvidere så positiv ud, at virksomheden kalkulerer med vækst i både omsætning og overskud i det kommende regnskabsår.

Opgjort på bundlinien fik Brdr. Klee i regnskabsåret 2003/04 et overskud på 4,6 mio. kr. efter skat mod et overskud på 3,6 mio. kr. i forrige regnskabsår. Selskabet udbetaler 100 kr. i udbytte pr. aktie, hvilket er en fordobling i forhold til året før. For 2004/05 venter Brdr. Klee et overskud efter skat på mellem 4,5 og 5,5 mio. kr.

Selskabet øgede i regnskabsåret afkastningsgraden fra 10,2 pct. til 11,9 pct., mens overskudsgraden i samme periode blev øget til 6,7 pct. fra 5,9 pct. i det foregående år.

Administrationschef Jens Sørensen bekræfter da også, at det går godt for virksomheden, som lever af at udvikle, importere og sælge komponenter til industrien. Blandt kunderne tælles virksomheder som Danfoss og Grundfos. RB-Børsen

TDC undersøges

Helge Sander, der er minister for videnskab, teknologi og udvikling, vil bede Konkurrencestyrelsen undersøge, om TDC misbruger sin dominerende stilling, når selskabet sælger ADSL-forbindelser under betingelse af, at kunden også har et telefonabonnement hos TDC. Det fremgår af et svar fra ministeren på et såkaldt paragraf 20-spørgsmål fra socialdemokraten Thomas Adelskov.

- TDC''s adfærd på området er ikke undergivet begrænsninger i telelovgivningen. Derimod kan der efter omstændighederne være tale om misbrug af dominerende stilling, der er forbudt i medfør af konkurrenceloven. Jeg har derfor anmodet IT- og Telestyrelsen om at rette henvendelse til Konkurrencestyrelsen for at henlede opmærksomheden på problemstillingen, skriver Helge Sander i sit svar. RB-Børsen

Air Baltic øger passagertal

Det lettiske flyselskab airBaltic, der en en del af SAS-gruppen har i løbet af årets første 11 måneder øget passagertallet med 74 pct., fremgår det af en meddelelse fra airBaltic.

Selskabet oplyser videre, at airBaltic i årets første 11 måneder har haft 14.753 afgange, hvilket er 57 pct., flere end i samme periode sidste år.

- Vores resultater viser, at selv med den konstant øgede konkurrence på det baltiske marked formår airBaltic at skabe fremskridt, siger Bertolt Flick, der er adm. direktør i airBaltic.

AirBaltic har for nylig offentliggjort en kommende lancering af 3 nye direkte ruter fra selskabets knudepunkt i Riga. Fra den 15. december vil airBaltic flyve direkte til Skt. Petersborg, der er Ruslands næststørste erhvervsby.

Denne rute vil være den enogtyvende direkte airBaltic-rute fra Riga og den anden af selskabets ruter til Rusland. Den 18. december åbner selskabet desuden en direkte rute til Geneve, og den 1. marts 2005 åbner airBaltic en direkte rute til Istanbul. RB-Børsen