Vindmøllegigant splitter analytikere

Vestas kom dårligere igennem 2003 end forudsagt, men 2004 tegner en anelse mere positivt end hidtil ventet. Fare ved forestående kapitaludvidelse på to mia. kr. lurer.

Verdens største vindmølleproducent, danske Vestas, med hjemmebane i Ringkøbing, tager hul sin nye tilværelse efter overtagelse af NEG Micon med at bede aktionærerne om ekstra to mia. kroner.

Lidt a la det berømmelige »det-går-godt-send-flere-penge«-postkort.

I går kom de to virksomheder med hver deres regnskab for 2003, og et sæt fælles forventninger til 2004. Aktieanalytikerne er splittet i deres syn på Vestas.

Som ventet var der stort underskud i Micon, selv om et minus på bundlinien på næsten en halv mia. kr. var i overkanten af, hvad markedet havde ventet/frygtet. Derimod kunne Vestas fremvise et - om end behersket - overskud.

Men den ekstra pose penge på to mia. kr., som ventes inddrevet ved en emission i maj/juni 2004, er ikke tilstrækkelig til at få vindmøllegiganten ind på en tilfredsstillende indtjeningskurs.

Der skal også barberes i omkostningerne. På et informationsmøde i går i forbindelse med offentliggørelse af regnskaberne sagde næstkommanderende i det nye fusionerede Vestas, Torben Bjerre-Madsen, at der skal skæres op i mod 500 jobs bort over de næste måneder. De to virksomheder har i dag lidt over 9.000 medarbejdere og ventes at omsætte for 21 mia. kr. i 2004.

Vestas vil senere sende et udførligt salgsmateriale ud vedr. kapitalforhøjelsen på de to mia. kr. Dermed kommer emissionen i Vestas på to mia. kr. til at falde sammen med Carlsbergs kapitalopsamling på mellem tre og 3,5 mia. kr.

2003-resultaterne i både Vestas og Micon var i underkanten af, hvad aktiemarkedet havde ventet, men da det nye fusionerede Vestas fastholdt de tidligere udmeldte indtjeningsforventninger for 2004 drog aktiemarkedet et lettelsens suk. Flere analytikere havde frygtet en nedjustering. Den kom ikke, og derfor konkluderes det, at Vestas må være rimelig sikker på, at der er en række storordrer på vej.

Kommunikationstaktisk havde Vestas da også timet en ny ordre på 335 mio. kr. på vindmøller til Australien til offentliggørelse, således at 2004-forventningerne kunne underbygges.

»Det var helt sikkert en lettelse over, at der ikke kom en nedjustering for 2004,« sagde analytiker Raymod Greaves fra finanshuset Merrill Lynch til Reuters Finans. Lettelsen på aktiemarkedet betød, at Vestas-aktien steg over fire procent, men eftersom der fortsat er betydelig usikkerhed om selskabet dæmpedes optimismen senere på dagen, og aktien sluttede stort set uændret.

Jyske Bank er positiv på det lange sigt, men er mere usikker på kort sigt. »Vi fastholder vor positive anbefaling ud fra en betragtning om, at det nye Vestas fortsat handles under langsigtet fair værdi,« hed det i en umiddelbar kommentar fra Michael Nielsen, Jyske Bank.

Derimod er cand. polit. Peter Falk-Sørensen, Danske Aktie Analyse, meget negativ. »Det går relativt skidt - aktien er ikke pengene værd i forhold til risikoen,« lyder den klare konklusion fra den kant. Han frygter for den forestående kapitaludvidelse, og ser det som en konkret risiko for aktien.

Vestas, der nu sidder på 33 procent af verdensmarkedet, oplyser, at markedsvæksten i 2003 generelt i branchen var svagere end tidligere forventet. Således skuffede Tyskland og Italien, samtidig med at Vestas tabte markedsandele på det vigtige amerikanske marked. Her er det afgørende - ikke bare for Vestas, men for branchen som helhed - at Kongressen i Washington D.C. meget snart beslutter sig for en ny skattepakke, som kan understøtte vindmølleproduktionen i USA.