Vindmølle-leverandører organiserer sig

Danske virksomheder har et stort knowhow inden for vindmølleindustrien, og det skal udnyttes mere effektivt end hidtil til

at øge eksporten.Derfor stifter Dansk Eksportforening en ny sektion for underleverandører til vindmølleindustrien,

som skal etablere forskellige eksportinitiativer fra de danske underleverandører til det stigende udenlandske marked, hvor ikke

mindst den amerikanske gigant, General Electric er begyndt at blande sig.Mens de store vindmølleproducenter har deres

egen organisation, som primært tilgodeser producenterne, har underleverandørerne hidtil ikke haft noget forum, der understøtter

deres salgsmuligheder på eksportmarkederne.- Det har vi manglet, og oprettelsen af den nye sektion skyldes, at vi har flere

virksomheder, bl.a. inden for marine- og fiskerisektionen, som har bedt os etablere en ny sektion for vindmølle-underleverandører,

siger Ulrik Dahl, adm. direktør i Dansk Eksportforening. - Ikke mindst den stigende udvikling af havvindmølleparker

gør markedet interessant for vores marinevirksonmheder.

invitationer

Foreningen har udsendt 400 invitationer til

det stiftende møde den 11. marts i Herning, og Ulrik Dahl forventer, at den nye sektion vil have 50 medlemsvirksomheder fra

starten. Og i løbet af et år forventer han, at medlemstallet er oppe på 100.Ulrik Dahl understreger, at de

nye initiativ er sket i fuld forståelse med Vindmølleindustrien, som bidrager til den nye sektion ved at orientere sine

medlemmer og oprettelsen.Formålet med den nye sektion er at skabe synergi i eksportarbejdet imellem virksomhederne, ligesom

sektionen skal fungere som et forum for udveksling af eksporterfaringer om markeder og kunder.Der vil også blive arrangeret

fælles stande på udstillinger verden over, så de danske virksomheder kan blive mere synlige. Samtidig er der planer om

at udgive et fælles branchekatalog, ligesom den nye sektion vil etablere et forum for samarbejde om service og vedligeholdelse

af vindmøller.