Vinderen blev tv og taberne blev - annoncørerne

Læs mere
Fold sammen
Nedgangen for dagbladene fortsatte, men med mindre styrke. Året gik værst ud over fagblade og ugeaviser, så printmedierne

under ét gik tilbage med hele 10 pct.Biograf-mediet gik som forventet også tilbage, som følge af liberalisering på

tv-området inden for drikkevarer og medicinalartikler.Trods en meget sen start på de nye landsdækkende radio-frekvenser

formåede mediet at øge med mere end 20 pct., dog kun til to pct. af det samlede forbrug.Internet og Outdoor forøgede

også deres andel som ventet. Og særligt Internet ændrede sidste års markante nedgang til en ligeså markant

vækst.T v-mediet voksede i 2003, men en del mere end forudsagt. Faktisk blev det til en to-cifret vækst, hvilket

er bemærkelsesværdigt. Det var desuden en gennemgående vækst, da to ud af tre brancher øgede deres

brug at mediet. Og ved et nærmere eftersyn ser man, at tv nu udgør næsten 50 pct. af omsætningen hos mediebureauerne,

mod blot 35 pct. for få år siden.Sammen med den generelle afmatning i økonomien, er der foregået en strukturel

ændring i mediemarkedet.Og samlet set ser den ud til at fortsætte. Annoncørernes forventninger for 2004

viser, at der fortsat veksles above-the-line mediekroner ud med below-the-line. Således forventer annoncørerne i endnu

højere grad at gøre brug af blandt andet on-line medier, DM og generelle below-the-line aktiviteter.Den samtidige

stigning i tv-budgetterne kan ses som et forsøg på, at fastholde branding og awareness via den traditionelle annoncering

ved at fokusere på et anerkendt og veldokumenteret massemedie.Den øvrige del af kommunikationsbudgettet benyttes

derimod til mere taktiske og action-orienterede medietyper med kortsigtet bundlinie effekt. Men er det virkelig så enkelt?Mange

forhold tyder på, at det bestemt ikke er så enkelt, og heller ikke ufarligt, at overlade ansvaret for den langsigtede

effekt til tv-mediet alene.MindShare har foretaget flere forskellige analyser gennem de sidste par år, som sætter

spørgsmålstegn ved et ensidigt medieforbrug, og desuden fremhæver vigtigheden af en gennemarbejdet og strategisk

tilgang til medieplanlægningen:lFaldende effekt på tv: Effekten af tv i Danmark er faldet med mere end 40 pct. i

løbet af de sidste 10 år, primært som følge af, at støjen er steget med næsten 50 oct i samme

periode.

Udprægettræthed

pct af forbrugerne er fuldstændig enige i, at reklameafbrydelser på tv irriterer

dem;57 pct. bliver ofte/hver gang irriteret af reklamer på tv;41 pct. af forbrugerne er fuldstændige enige

i, at de altid skifter kanal, når der er reklamer.Tv-mediet mister pusten: Tv mister andele til nye medieformer, og andelen af

lav-frekvente tv-seere stiger (nu mere end 30 pct. ikke-dagligt på de store kanaler).Og der er sund fornuft i at benytte

flere forskellige mediekanaler:Synergi: der er en dokumenteret højere effekt ved at blive eksponeret gennem flere forskellige

kanaler.Øget fragmentering: Folk spreder deres mediebrug mere og mere, og der bliver generelt flere lav-frekvente brugere

af de forskellige massemedier. Man tvinges således til, at bygge dækning via flere kanaler pga. øget fragmentering.D

en ensidige fokusering på tv-mediet er et klart problem. Selve ensidigheden er et problem, fordi én kanal ikke er nok,

hverken til at generere dækning eller effekt. Og fokuseringen er et problem, fordi det øger den allerede kritiske støj,

så effekten bliver endnu mere forringet.TV er ikke den simple opskrift på drømmekage, og man bliver som

annoncør nødt til at forholde sig mere strategisk til medieplanlægningen. Ellers bliver der kun én vinder

- og det er tv-stationerne.