Ville tørre kæmpe-regning af på ældre ægtepar: Stenrig advokat taber sagen

Den stenrige ejendomsadvokat Jan Leth Christensen er midtpunkt for en omfattende nabostrid på Sigridsvej i Hellerup. Striden tager afsæt i luksusvillaen 'Villa Leth', som Jan Leth Christensen har fået stjernearkitekten Bjarke Ingels til at tegne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

Balladen om den stenrige advokat Jan Leth Christensen, som er ved at opføre en luksusvilla i første række til Øresund i Hellerup, vil ingen ende tage.

Nu viser en dom fra december fra Retten i Lyngby, at han - igen - har forsøgt at tørre en kæmpe-regning af på sine nærmeste naboer, det ældre ægtepar Astrid og Ove Lauritsen på henholdsvis 89 og 88 år.

»Det er dybt urimeligt, at vi skal bruge vores sidste år på den slags. Samtidig er det en fuldstændig urimelig brug af samfundets ressourcer, at sådan en sag skal køre ved domstolene,« siger Astrid Lauritsen.

Sagen kommer i kølvandet på flere andre sager om Jan Leth Christensens kontroversielle byggeri. Fogedretten har eksempelvis tidligere fastslået, at han skulle fjerne et byggepladshegn, der ulovligt afskar offentligheden fra at gå langs hans private strand.

Jan Leth Christensen blokerede med dette byggepladshegn gennem flere måneder ulovligt for offentlighedens ret til at gå langs hans privare strand. Den ulovlige del af hegnet er nu pillet ned. Fold sammen
Læs mere
Foto: villabyerne.

Astrid og Ove Lauritsen blev lamslåede, da Jan Leth Christensen i februar 2017 mødte op med to mænd og uden varsel rev hegnet mellem deres haver ned.

I januar 2018 dømte byretten Jan Leth Christensen til at erstatte og genopføre hegnet.

Det ældre ægtepars forundring over deres nye nabo steg til nye højder ved et hegnssyn den 28. maj 2017.

Her krævede Jan Leth Christensen, at de skulle betale en regning på over 75.000 kroner for en opmåling af skellet mellem deres og hans ejendom og en efterfølgende skelforretning, som Jan Leth Christensen egenhændigt og uden på noget tidspunkt at have inddraget dem havde købt hos sin egen landinspektør.

Astrid og Ove Lauritsen kunne ikke se, hvorfor de skulle betale Jan Leth Christensens regning, da de på intet tidspunkt har været i tvivl om, hvor skellet går. Det fremgår nemlig af en gammel kendelse fra hegnsynet fra 1972.

Hegnsynet traf den 15. juni 2018 en klokkeklar afgørelse i sagen: Jan Leth Christensen skulle selv betale regningen.

Men det ville Jan Leth Christensen ikke finde sig.

Han indbragte derfor sagen for byretten, og det er den sag, der nu er faldet dom i.

Sådan kommer Jan Leth Christensens luksusvilla til at se ud, når den er bygget færdig. Det ældre ægtepar Ove og Astrid Lauritsen bor i nabohuset lige bag ved byggeriet. Fold sammen
Læs mere

Dommeren ved Retten i Lyngby blev imidlertid ikke overbevist af Jan Leth Christensen, der i sin procedure blandt andet argumenterede med, at 'skelforretningen skyldtes alene, at der skulle sættes et nyt hegn'.

Tværtimod fandt retten, at Jan Leth Christensen selv bar ansvaret, da det var ham, der fik revet hegnet ned mellem sin og det ældre ægtepars ejendom.

Retten fandt, at Jan Leth Christensen måtte 'indse, at denne nedtagning af hegnet kunne medføre en tvist med ægteparret Lauritsen om den mulige linjeføring af et nyt hegn'; som byretten altså allerede har dømt ham til at erstatte og genopføre.

Retten i Lyngby frifandt derfor Ove og Astrid Lauritsen, ligesom retten dømte Jan Leth Christensen til at betale Astrid og Ove Lauritsens sagsomkostninger på 27.500 kroner.

Men Jan Leth Christensen har ikke tænkt sig at stoppe sagen her.

Han hæfter sig ved, at byrettens dom ikke er endelig:

»Den er anket til landsretten. Derudover har jeg ikke nogen kommentarer.«

Også byrettens dom om, at han skal genopføre hegnet mellem sin og det ældre ægtepars ejendomme, har Jan Leth Christensen anket til landsretten.