Vidner i PFA-sagen risikerer straf

To af vidnerne i PFA-sagen - Anna Thygesen og John Adamsen - risikerer fængselsstraffe for at have løjet i retten. Dommen fra Østre Landsret slår i klare vendinger fast, at de talte »åbenbart usandfærdigt« over for dommerne.

Det drejer sig om den tidligere direktør i Kurt Thorsens spanske selskab Anna Thygesen samt advokat John Holger Adamsen, der fungerede som Kurt Thorsens advokat i få uger, før PFA-skandalen blev afsløret.

Statsadvokat Karsten Hjorth overvejer, om der skal rejses tiltale mod de to for falsk vidneforklaring. Og bliver man dømt, risikerer man op til fire års fængsel.

»Østre Landsrets dom siger klart, at de begge har løjet i vidneskranken. Jeg undersøger nu sagen for at finde ud af, om der er grund til at rejse tiltaler mod dem,« siger Karsten Hjorth.

Anklageren i PFA-sagen Henrik Steen Andersen gav allerede Adamsen det gule kort under afhøringen af ham i landsretten.

»Hvis De fastholder denne forklaring, bliver jeg nødt til at underrette statsadvokaten og bede ham om at foretage en undersøgelse. Er De klar over, at De kan miste Deres bestalling,« spurgte Henrik Steen Andersen, der efterfølgende tog kontakt til statsadvokaten.

For Anna Thygesens vedkommende var hendes vidneudsagn i landsretten præget af kraftigt svigtende hukommelse.

For professor i erhvervsret Lars Bo Langsted er der ingen tvivl om, at de to vidner bør tiltales.

»Der må være to straffesager, der venter på John Adamsen og Anna Thygesen. Når det står så tydeligt i dommen, at vidner har talt usandt, kan statsadvokaten ikke sidde det overhørig,« siger Lars Bo Langsted.

Bliver et vidne kendt skyldig i at lyve over for retten, er standardstraffen 60 dages fængsel. Når det drejer sig om at fratage en advokat sin bestalling, vil det ske direkte i forbindelse med en eventuel tiltale for falsk vidneforklaring.

Justitsministeriet oplyser, at man kan vælge at tage bestallingen fra en advokat i et bestemt tidsrum - derefter kan advokaten gå til retten for at få prøvet, om han kan få lov til at agere som advokat igen.

Advokat John Adamsen har tidligere siddet på »den forkerte« side af rettens skranke. Det var ligeledes i forbindelse med PFA-sagen, hvor Adamsen fik en bøde på 10.000 kroner af Østre Landsret for at have sjusket med en vitterlighedsunderskrift.

Ritzau