Videresalg af reklametid

Debatten om konsekvenserne har fokuseret på et scenarie - reklamegrossister. Det bliver ikke mediabureauer, der tager denne

rolle. En anden konsekvens kan blive, at små annoncører kommer til at betale højere priser.


Ankesagen er

opstået som følge af dommen 29.11.2000 i Konkurrencerådet, hvor Konkurrencerådet fandt, at dele af TV2''s

priser og betingelser var i strid med konkurrenceloven, herunder at TV2 skulle give tilladelse til videresalg af reklametid.


Konkurrencerådets

kendelse blev anket af både TV2 og TVDanmark. Mediabroker lyttede med under den tre timer lange ankesag, men blev ikke her klogere

på, om påbudet om videresalg bliver opretholdt eller ej. Afgørelsen imødeses med spænding. Et påbud

om videresalg af reklametid kan teoretisk betyde, at der kommer reklamegrossister på det danske marked

Risikovillig

kapital

Forudsætningerne for reklamegrossister er, at der kan fremskaffes risikovillig kapital i milliardklassen. En reklamegrossist

er tvunget til at købe næste al tv-tid, for ellers vil det ikke være muligt for ham at videresælge det med

en højere avance. Har en tv-station megen ledig reklameplads, vil den let kunne underbyde grossisten, og det vil som mediaindkøber

være muligt at foretage sine køb udenom grossisten. En grossist vil derfor, med en så forgængelig vare som

tv-reklametid, være tvunget til at arbejde med en høj avance, for der vil være en stor del af den indkøbte

tv-tid, der ikke bliver solgt videre.


Derudover kræver det, at der er stor efterspørgsel på tv-tid, d.v.s.

man kan tale om over-efterspørgsel. Det er svært at se, at alle disse betingelser er til stede i Danmark, for markedet

er ikke just præget af overefterspørgsel. Det virker derfor teoretisk at tænke sig, at nogen pengetank vil være

villig til at sætte 1,5 - 2 mia. på højkant på dette marked. De fleste vil nok hurtigt komme frem til, at

der ikke eksisterer nogen forretningsmodel.Større rabat

Men et ophør af videresalgsforbudet har andre konsekvenser,

der er mere nærliggende. Store annoncører vil sandsynligvis kunne få en større rabat, på bekostning

af de mindre annoncører.


Der er i dag en øvre grænse for, hvor stor rabat store annoncører kan få. Denne

må formodes at forsvinde, hvis Konkurrenceankenævnet stadfæster TV2 et videresalgsforbud. Argumentet er, at mindre

annoncører så kan slutte sig sammen og opnå den samme rabat som de store annoncører.


Det giver ikke

et mere gennemskueligt marked -snarere tværtimod.


Mediabureauernes rolle har været meget diskuteret, og det har

været fremført, at mediabureuaer ville tage rollen som reklamegrossister hvis der kommer videresalg. Det er usandsynligt.


Et

mediabureau fungerersom annoncørernes rådgivere med hensyn til planlægning og indkøb af reklameplads/tid.

Denne rolle kan ikke forenes med en rolle som grossist af reklametid.