Videntunge serviceerhverv skal tænke internationalt

Dansk serviceeksport er i de seneste 15 år vokset hurtigere end i de fleste samarbejdslande, og beregninger fra Danmarks Eksportråd viser, at de der stadig er et uudnyttet eksportpotentiale på omkring syv mia. kr. Derfor skal ambitionsnivauet hæves i de danske servicevirksomheder, fastslår Dansk Handel & Service.

Den nyeste opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at eksport i 2003 udgjorde 15 procent af den samlede omsætning indenfor de videnintensive erhverv på omkring 122 mia. kr. i 2003. En andel der er uændret i forhold til 2002.

Den mest internationale branche er rådgivende ingeniørvirksomhed, der står for knap halvdelen af den videnintensive eksport.

Den største vækst i eksportandel har været i kategorien andre virksomhedsrådgivning, der omfatter organisations- og ledelsesrådgivning; PR og kommunikation; regnskabssystemer og budgetkontrol og rådgivning indenfor personale. Branchen eksporterede i 2003 for 1,2 mia. kr. Det er en stigning på otte procentpoint i forhold til året før, så at eksporten nu udgør 15 procent af branchens omsætning. Den stigende eksportandel skal ses i lyset af et fald i branchens samlede omsætning. Især organisatorisk rådgivning er i vækst på udenlandske med en fremgang i eksporten på 31 procentpoint.

- Vidensintensive brancher er langt mere internationale, end statistikkerne viser. Vurderingen er, at omkring 30 procent af den videnservice, der produceres i Danmark, reelt er indirekte eksport. Det skyldes, at videnservice ofte bidrager til andre erhvervs eksport. Et eksempel er, når danske designere er underleverandører til møbel- eller beklædningseksportører. Internationalisering af videnservicevirksomheder, ikke mindst i IT-branchen, sker også i høj grad i form af internationale ejerskaber og alliancer samt outsourcing, siger international konsulent i Dansk Handel & Service, Linda Jakobsen.

For få har strategi

Hun mener, at potentialet for internationalisering af de videnintensive erhverv er enormt. Det er viden, der skal gøre Danmark konkurrencedygtigt i de kommende år.

- I takt med, at danske virksomheder møder konkurrence fra udenlandske virksomheder på hjemmemarkedet, så kan et sats på udenlandsk omsætning simpelthen være en del af en strategi for fortsat vækst og i sidste ende overlevelse for den enkelte virksomhed, siger Linda Jakobsen.

Flere undersøgelser fra Dansk Handel & Service har i 2004 vist, at serviceerhvervene har internationalisering på dagsordenen. 64 procent af de adspurgte virksomheder i en undersøgelse udført af Deloitte mente, at internationalisering vil få væsentlig betydning for deres branche. En undersøgelse blandt Dansk handel & Service'' medlemsvirksomheder viste, at omkring halvdelen allerede er internationale, og at flere overvejer at blive det.

- Det er dog for få, der arbejder strategisk med en specifik målsætning om internationalisering. Danske servicevirksomheder har meget at byde på, og vi skal skabe flere internationale spillere i disse brancher. Barrierer for at internationalisere for den enkelte virksomhed er ofte, at man ikke mener, at ens ydelser egner sig til udenlandske markeder, eller at man ikke har ressourcer og kapacitet til at gå i gang med internationale aktiviteter, siger Linda Jakobsen.

Derfor skal ambitionsniveauet hæves. Mange vil opdage, at mulighederne for internationalisering ofte er større, end man tror, og at der er store gevinster at hente.

- Man behøver for eksempel ikke starte med at etablere et datterselskab, men kan få foden indenfor på et nyt marked ved at finde en god lokal partner, lyder opfordringen fra Linda Jakobsen.