Vi kan da ikke klare os med den folkeskole!

Hvordan skal vi sikre beskæftigelse og velfærd i en global konkurrence, når mange af vore konkurrenter er dygtigere end os?

Jeg forstår slet ikke, at det spørgsmål tilsyneladende ikke har strejfet Socialdemokraterne efter offentliggørelsen af PISA- undersøgelsen fra OECD, som placerer vore folkeskoleelever blandt de ringeste af 40 lande. Vi oplever i øjeblikket, at vore virksomheder lægger en del af deres produktion i lavtlønslande. Det er en forståelig konsekvens af globaliseringen. Vi kan selvfølgelig ikke konkurrere med polske lønninger, som er 1/6 af vore. Eller med Sydøstasien, hvor 20 ansatte koster mindre end én ansat i Danmark. Til gengæld skal vi konkurrere på viden, på job, der kræver viden. Vi skal forske og udvikle nye produkter, nye produktionsmetoder, nyt design og effektiv markedsføring. Når et produkt senere bliver et samlebåndsprodukt, er det ikke unaturligt, at en del af produktionen lægges ud til lavtlønslande.

Det har vi oplevet i generationer. I de sidste 30 år er der f.eks. produceret flere folkevogne i Brasilien end i Europa. I de sidste 25 år er der produceret flere chips i Malaysia end i Europa.

Men hvis lavtlønslandene også bliver dygtigere end os, får vi et alvorligt problem. Ganske vidst er vi helt opmærksomme på, at både Kina og Indien uddanner flere og flere ingeniører. Men at vi skal opleve, at f.eks. Polen, Letland, Tjekkiet og Rusland overhaler os med flere længder i elementære folkeskolefag som læsning, matematik og naturfag er dybt foruroligende. Både for den enkelte elevs fremtidsmuligheder og for det danske samfund.

I Venstre er vi klar til at tage udfordringen op med det samme. Vi må have bedre mulighed for at tjekke den enkelte elevs udviklingsforløb. Lader vi børnene i stikken, som Socialdemokraterne åbenbart foretrækker, bliver det katastrofalt både for den enkelte, for beskæftigelsen og for velfærden i vort samfund.