Vi har styr på alle svinene

Miljøministeren og Kommunernes Landsforening har varslet øget kontrol med svineproducenterne, men direktøren for Danske Svineproducenter Hans Aarestrup mener, at myndighederne overreagerer.

Signalet er utvetydigt et udtryk for mistillid til de danske svineproducenter. Hvordan forholder I jer som organisation til det?

»Vi stiller os lidt uforstående overfor det. Der har været et par sager, som gør, at de føler sig nødt til at gøre noget, men det er jo slet ikke det rigtige billede, der bliver tegnet af svineproduktionen i Danmark.«Registersammenkøring og gennemgang af skatteforhold - det lyder som de metoder, der benyttes mod rockere?

»De kan sammenkøre alle de registre, de vil, men mange af registrene egner sig simpelthen ikke til at sammenkøre, så det er nok begrænset, hvad man vil få ud af det. Det, der er så komisk, er, at vi jo har vores gødningsregnskaber, som vi indberetter til Plantedirektoratet. De tager 600-800 stikprøver hvert år, og der findes meget, meget sjældent fejl. Rent faktisk er der så langt imellem de sager, at vi i mandags måtte rette henvendelse til direktoratet for at spørge, hvad bødetaksten er, for det var der ingen, der kunne huske.«Så der er ikke noget problem?

»Hvis myndighederne bare ville gøre sig en lille smule umage med de data, som de allerede i dag har til rådighed, så vil jeg påstå, at en blind mand vil kunne gennemføre sådan en miljøkontrol med sin stok og opdage, hvis der var noget galt.«Hvorfor bliver dette spørgsmål ved med at dukke op?

»Der er åbenbart nogen, der synes, det er en god historie. Men det er jo indlysende, at der ikke bliver produceret flere svin, end der bliver solgt og slagtet - det er jo ikke sådan, at der er nogen, der producerer grise i tusindtal for at putte dem i deres egen fryser. Derfor er det ikke et problem at danne sig overblik over, hvor mange svin, der bliver produceret.«Er danske svineavlere uærlige?

»De bliver opfattet som uærlige. Men jeg ville gerne se, hvor mange parcelhusejere, der har styr på deres tilladelser til bygning af carporte og sådan noget. Jeg vil påstå, at danske svineavlere har væsentligt bedre styr på deres indberetninger til det offentlige end gennemsnittet af resten af befolkningen.«