Vi har rigelig bredbåndsplads

Det er dyrt at lægge fiberkabler ud til alle. I stedet bør der bruges kræfter på at få mere funktionalitet og indhold på Internet.

Læs mere
Fold sammen
Det er en vedkommende bredbåndsdebat, som Niels Christian Furu, Cisco Danmark, har sat i gang med sit Synspunkt i Berlingske Business den 4. januar.

Ingen kan være uenig med Furu om, at Danmark bør fortsætte sin rivende udvikling som informationssamfund. Det er vi mange, der arbejder for hver dag, heriblandt den danske stat, operatører, indholdsleverandører samt aktører som Cisco og Alcatel. Dog vil jeg sætte spørgsmålstegn ved, om en intensiveret udrulning af fiber er den eneste vej frem.

Udrulningen af fiber vil nemlig medføre betydelige investeringer for både staten, operatører og i sidste ende for Internet-brugerne i form af højere priser. Fiber helt ud til slutbrugeren er altså ikke rentabel, som markedet ser ud nu.

Fra et samfundsøkonomisk synspunkt er det langt væsentligere at fokusere på, hvad Internet-brugerne reelt har behov for, og hvad det eksisterende bredbånd (DSL) kan bruges til.

Vi ved, at cirka 20 procent af danske husstande har bredbånd ved udgangen af 2004, og at det især er onlinespil, musik og videotjenester, der skal drive bredbånd i Danmark (»Consumer Survey on Broadband Entertainment Services«, Schema, juni 2002).

Men disse tjenester samt f.eks. e-government (direkte borgerservice) og e-learning (onlineundervisning og fjernundervisning) vil blot kræve bredbånd på omkring 9-10 Mbit/sek. - altså langt fra den transmissionshastighed, som fiber kan tilbyde.

Transmissionshastigheden med DSL udvikler sig løbende, og inden for et til to år vil operatørerne kunne tilbyde bredbånd på op mod 25 Mbit/sek. udelukkende via de eksisterende telefonlinier. Dvs. der bliver mere end rigelig kapacitet til at levere alle de tjenester, som danske bredbåndshjem i dag kun drømmer om.

Derfor kaster jeg bolden videre med spørgsmålet om, hvad vi skal bruge fiberkapaciteten til nu og her?

Bør vi ikke i stedet opfordre til, at der bruges langt flere kræfter på at udvikle funktionalitet og indhold til Internet-brugerne på det eksisterende bredbånd?

Det er på dette område, at Danmark nu og her kan gøre en forskel. Og ikke på bredbåndskapaciteten, for den har vi rigeligt af mange år frem.