Vi bygger på fri konkurrence

Minikronik.

Venstres erhvervspolitiske ordfører Jacob Jensen efterlyser i Erhvervsbladet 6. august billigere byggeri i Danmark. I ByggematerialeBranchen i Dansk Industri er vi helt enige med ham i det synspunkt.

Til gengæld mener vi ikke i samme grad som Jacob Jensen, at der er et tilstrækkeligt solidt grundlag for at fastslå at de højere priser i byggeriet i særlig grad skyldes dyre byggematerialer og dermed manglende konkurrence i branchen. Byggeriet er en kompleks proces, som byggematerialerne kun er en del af. I byggeprisen indgår udgifter til developer, rådgivere, arkitekter, entreprenører og håndværkere. Derfor er det alt for enkelt kun at udpege byggematerialer, som værende årsagen til det dyre byggeri.

Flere fælles reglerI byggematerialebranchen hilser vi ikke alene enhver form for fri konkurrence velkommen. Vi arbejder aktivt på flere planer for at øge den fri konkurrence.Vi er således kraftigt involveret i at få udviklet det europæiske indre marked.

Allerede nu er der udarbejdet omkring 70 procent af de fælleseuropæiske standarder, der er behov for, for at få skabt det europæiske indre marked for byggematerialer. Derud-over er mange af de resterende standarder allerede godt på vej til godkendelse i det europæiske standardiseringssystem.

Med en ensidig anerkendelse af en række andre landes standarder, uden en nærmere gennemgang af disse og af deres sikkerhedsniveau, risikerer vi at sætte mange års arbejde med at forbedre byggeriet herhjemme over styr. Vi har da heller ikke kendskab til, at andre lande i Europa har samme tanker som Jacob Jensen om ensidigt at godkende importerede byggematerialer.

Fri konkurrence på byggematerialer kræver noget mere end blot en hovedløs og uigennemtænkt, ensidig anerkendelse af andre landes standarder til byggematerialer. Det kræver en aktiv indsats med at få udviklet de fælleseuropæiske standarder, og her bør den danske regering selvfølgelig lægge alle kræfter i og undgå unødvendige forsinkelser i denne proces.

Kortlægger bariererJacob Jensen efterlyser initiativer, der skal kortlægge handelsbarrierer, som udenlandske virksomheder møder, når de skal eksportere til Danmark. Det arbejde er imidlertid allerede skudt i gang.

ByggematerialeBranchen deltager sammen med andre organisationer i et branchepanel, nedsat af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Dette branchepanel har netop til opgave at hjælpe Erhvervs- og Byggestyrelsen med at nedbryde barrierer for import og eksport af byggevarer.

Panelet skal identificere barriererne, og ikke mindst foreslå initiativer, der kan øge bygherrers, rådgiveres, byggevirksomheders og leverandøreres viden om og mulighed for at importere og anvende importerede byggevarer i den danske byggesektor.

Så selv om importen af byggematerialer allerede nu overstiger eksporten med flere milliarder kroner, så arbejdes der allerede på at få denne import øget.