Vestager godkender offentlig støtte til Femern

EU-Kommissionen ser ikke noget problem i, at der gives offentlig støtte til en fast forbindelse over Femern Bælt. Rederiet Scandlines vil nu gå til EU-domstolen.

Foto: JULIEN WARNAND.
Læs mere
Fold sammen

EU: Konkurrencekommissær Margrethe Vestager giver grønt lys til offentlig finansiering af den faste vej- og jernbaneforbindelse over Femern Bælt.

EU-Kommissionen finder, at statsstøtte til den 64,4 milliarder dyre forbindelse over Femern Bælt er i overensstemmelse med EUs statsstøtteregler, da den fremmer et »vigtigt projekt af fælleseuropæiske interesse«.

»Den faste forbindelse over Femern Bælt vil gøre rejsetiden mellem Tyskland og den østlige del af Danmark og de andre nordiske lande langt kortere. Det er til gavn for både befolkningen og økonomien. Derfor er jeg meget glad for, at vi i dag har godkendt den offentlige finansiering af projektet efter EUs statsstøtteregler,« siger Margrethe Vestager i en skriftlig kommentar.

Hun afviser, at der er tale om unfair konkurrence.

»Landanlæggene udgør en integrerende del af det offentlige transportnet i Danmark. Offentlig finansiering af sådanne almene infrastrukturer kan ikke antages hverken at kunne fordreje konkurrencen eller påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne,« udtaler Vestager.

Erklæringen kommer efter, at rederiet Scandlines, som sejler over Femern Bælt, har klaget til EU-Kommissionen, da man mener, at statsstøtte til projektet er konkurrenceforvridende.

Rederiet lægger da heller ikke skjul på, at man ikke er tilfreds med Vestagers udtalelse.

»Det er en overraskende svag udmelding, der kommer fra Margrethe Vestagers konkurrencekommissariat omkring Femern-projektet. Særligt i lyset af en stærk domstolspraksis inden for statsstøtte samt at den tidligere kommissær umiddelbart før Vestagers tiltræden netop traf en klar beslutning om, at Øresundsbroen har statsstøttefordele,« siger administrerende direktør Søren Poulsgaard Jensen i en skriftlig kommentar.

Han mener, at udmeldingen er et »slag mod fri konkurrence«, fordi den betyder, at Femern A/S kan bruge »ubegrænset statsstøtte til at konkurrere på prisen og forringe vores kunders adgangsveje til havnene.«

Scandlines-direktøren tilføjer, at man er klar til at gå videre med sagen til EU-domstolen.

»Med mindre vores synspunkter imødekommes i den endelige kendelse, har vi intet andet valg end at føre sagen videre til EU-domstolen, for at sagen kan få en ordentlig juridisk behandling og et klart svar på statsstøttespørgsmålet, som reelt stiller konkurrerende virksomheder lige,« siger Søren Poulsgaard Jensen.

Den faste vej- og jernbaneforbindelse over Femern Bælt omfatter en sænketunnel mellem Rødby på Lolland og Puttgarden i Tyskland med tilhørende jernbane og vej. Tunnelen bliver cirka 19 kilometer lang og kommer til at bestå af en elektrificeret dobbeltsporet jernbane og en firesporet motorvej med nødspor.