Vest-Wood fastholder indtjening

Virksomheden fik overskud efter skat på 59,4 mio. kr., hvilket også var overskuddets størrelse i 1. halvår

2000/01, og omsætningen faldt til 913 mio. kr. fra 962 mio. kr.



Venter stabilisering

- Generel afmatning i europæisk

økonomi, nedgang i nybyggeriet og fald i aktiviteten i Tyskland har præget første halvår. I andet halvår

ventes markedet at stabilisere sig, mens der ventes moderat vækst i 2002/03, skriver Vest-Wood.


For hele regnskabsåret

venter Vest-Wood stadig et resultat før renter, skat og goodwillafskrivninger (EBITA) på 240-270 mio. kr. og en omsætning på

2,0-2,1 mio. kr. For at leve op til forventningerne er det nødvendigt, at Vest-Wood får en lidt højere indtjening

i andet halvår end i første. EBITA-resultatet for første halvår viser et overskud på 106 mio. kr. RB-Børsen