Vest-Wood er Europas største

Vest-Wood dørkoncernen med hovedkvarter i Løgstør vokser fortsat. Koncernen, som i 2002 blev afnoteret fra Fondsbørsen,

da et konsortium med bl.a. Axcel og Polaris trådte til, når i sit seneste regnskab op på en omsætning over

de fire mia. kr.Det hører så med til historien, at det er et 18 måneders regnskab, fordi koncernen har valgt

at ændre sit regnskabsår, så det fremover følger kalender-året. På bundlinien er der godt 276

mio. kr. før skat. Uanset, der er tale om et 18 måneders regnskab, er der alligevel tale om et ganske markant hop opad,

og det skyldes hovedsageligt opkøbet af den tyske dørkoncern Pfleiderer, som har lagt mere end en mia. kr. årligt

til den danske koncerns omsætning. Overtagelsen indebar, at Vest-Wood med ét slag blev Tysklands største dørproducent.

45 pct. af koncernens omsætning hentes i Tyskland. Sammenholdes omsætningen i kalanderåret 2002 med 2003 er der

tale om en fremgang på 41 pct. til knap 2,8 mia. kr. Men fremgangen skal fastholdes, og det vil ske gennem både organisk

vækst og via yderligere opkøb, hvor især Øst- og Centraleuropa ifølge ledelsen ser interessant ud.

jc