Verdensberømt arkitekt får pris på Byggeri 2002

En af verdens kendteste arkitekter besøger Byggeri 2002 i Fredericia og vil, i forbindelse med prisoverrækkelsen og den

medfølgende check på 10.000 dollar, holde et gæsteforedrag, der af


arrangørererne karakteriseres som

en enestående mulighed for at møde en af nutidens store arkitekter.


Den danske arkitekturskribent og arkitekt Flemming

Skude har været én af drivkræfterne bag indstiftelsen af prisen og har gjort sig store anstrengelser for at få

arkitekten Glenn Murcutt til Danmark. Han fortæller:


- Glenn Murcutt er kendt af de fleste arkitekter for en stribe énfamiliehuse

af forbilledlig lethed og ynde, som oftest placeret fritliggende i varierende landskaber, men altid komponeret af moderne standardmaterialer

udsat for minimalistisk dimensionering. Og altid orienteret så beregnende i forhold til årstidernes sol-, regn- og vindforhold,

at huset er sikret et optimeret indeklima med de mindst mulige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Et forbillede

Flemming

Skude fortæller videre, at Glenn Murcutt gør en forskel i kraft af sit kvalitetsniveau og tjener som forbillede for andre

arkitekter ved blandt andet at efterleve samtlige af Vitruvius'' klassiske dogmer om holdbarhed, brugsværdi og skønhed

i bygningskunsten.


Murcutt udviser global ansvarlighed ved at foretrække naturlig ventilation frem for mekanisk, ligesom

hans materialevalg med usvigelig sikkerhed begrænser sig til, hvad der erfaringsmæssigt må anses for det mest langtidsholdbare.


Flemming

Skude ser overrækkelsen af prisen og gæsteforedraget, som Glenn Murcutt vil holde den 12. marts 2002, som en enestående

mulighed for at møde en af nutidens store arkitekter.

Bedre materialerOgså arrangøren Danske Fagmesser er

tilfreds med Glenn Murcutts visit:


- Som arrangører af Byggeri 2002 glæder det os, at det er lykkedes at få en

så stor kapacitet som Glenn Murcutt til at modtage prisen og ikke mindst til at holde et foredrag, som blandt andet Flemming

Skude karakteriserer som "den bedste og mest perspektivrige forelæsning i dit liv", siger administrerende direktør

Ingelise Alsø, Danske Fagmesser. Hun tilføjer:


- Meget af det, Glenn Murcutt står for - blandt andet anvendelsen

af standardmaterialer, der er langtidsholdbare - er elementer, de besøgende kan stifte nærmere bekendtskab med netop

på Byggeri 2002. Således er det en klar tendens hos producenterne, at byggematerialerne får en højere og højere

forarbejdningsgrad, og materialernes egenskaber forbedres løbende, så de modsvarer byggeriets parters ønsker og

krav, siger Ingelise Alsø.