Ventureselskaber forener kræfter

Fusion. IT-ventureselskabet IVS A/S og BankInvest IT Venture lægger deres aktiviteter sammen og investerer for 1 mia. kr., i en ny stærk venture aktør på teknologiområdet. Vækstfonden ser det som en konsolidering af branchen.

IVS og BankInvest etablerer nu under navnet ”NorthCap Partners” et nyt stærkt ventureselskab inden for IT og Telekommunikation .

NorthCap Partners bliver en realitet pr. 1. april 2007 og bakkes på forhånd op af Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Vækstfonden og PFA.

Ambitionen er, at udvikle forretningen yderligere igennem de kommende år og både på kort og langt sigt øge den samlede kapital under administration.

- BankInvest og IVS har ved denne sammenlægning skabt et nyt stærkt udgangspunkt for investeringer i teknologi virksomheder. Jeg er overbevist om, at vi har kreeret en enhed med et dealflow, en kompetence og en netværksplatform, der er attraktiv for investorer fra såvel indland som udland, siger Lars Bruhn, bestyrelses formand i IVS A/S.

En klar tendensDe to ventureselskabers initiativ kan gå hen og blive en udvikling, som venturebranchen vil se mere til i løbet af de næste år.

- Vi ser en række trends indenfor Venture Kapital. Det er øget krav til governance, betydningen af kritisk masse, internationalisering, geografisk styrke samt fokusering og specialisering gennem arbejdsdeling. Det er præcis det, vi ønsker at opnå ved under samme hat at udnytte IVS’ og BankInvests mange ressourcer og kompetencer inden for teknologisektoren, siger managing partner i NorthCap Partners Thomas Weilby Knudsen, der får ansvaret for den daglige drift af aktiviteterne i det nye ventureselskab.

Også Christian Motzfeldt, der er direktør i Vækstfonden, tror på, at vi fremover kommer til at se mere til den form for alliancer. - Vi ser det fælles selskab, som et væsentligt skridt i konsolideringen af den danske venture branche. Konsolideringen bidrager til at skabe økonomisk kritisk masse for etablering af et endnu stærkere management team, siger Christian Motzfeldt.