Venturekapital skaber flere arbejdspladser<br>

Læs mere
Fold sammen
Stik imod den gængse opfattelse viser en ny undersøgelse foretaget af Vækstfonden, at venturefinansierede selskaber

vokser markant mere end andre virksomheder generelt.Igennem de seneste par år, har der blandt mange investorer spredt

sig den opfattelse, at det ikke kan betale sig at investere risikovillig kapital i iværksættere, men nu viser det sig,

at hver enkelt venturefinansieret selskab skaber op mod 15 gange så mange arbejdspladser om året sammenlignet med gennemsnittet

blandt kollegerne.Vækstfondens undersøgelse er et led i den verdensomspændende analyse af iværksætterniveauet

Global Entrepreneurship Monitoring, som netop er offentliggjort.- Der har bredt sig en negativ stemning omkring venturemarkedet

på det seneste. Derfor er det vigtigt, at det nu bliver slået fast, at det på lang sigt er en rigtig god forretning

både for samfundet, men også for den enkelte investor at investere i venturebranchen, siger analysechef Rolf Kjærgaard,

Vækstfonden.Den gennemsnitlige vækst i antallet af ansatte i danske ventureselskabers portefølje har siden

1994 ligget på 29 pct. om året.Til sammenligning har lignende selskaber, der ikke har fået venturekapital,

kun været i stand til at skabe en gennemsnitlig årlig vækst på fem pct. For hele erhvervslivet ligger gennemsnittet

på to pct. flere arbejdspladser årligt. Trods en række særdeles sløje år for højteknologiske

iværksættere, så understreger Vækstfondens undersøgelse, at det på lang sigt er her væksten

og arbejdspladserne skabes.

Stigende interesse

Hos Vækstfonden glæder man sig over resultaterne, som man forventer

vil skabe interesse hos pensionskasserne, der ellers ikke viser overvældende interesse for at tilføre venturemarkedet

nogle af de mange milliarder, de ligger inde med.Underdirektør Dorrit Vanglo hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond er

da også overrasket over undersøgelsens markante resultater, som hun forventer kan få indflydelse på pensionsbranchens

interesse for venturemarkedet.- Der er i øjeblikket en stigende interesse for at investere i unoterede aktier generelt,

og vi forventer, at investeringerne i venturemarkedet vil øges i de kommende år, siger Dorrit Vanglo.Vækstfonden

vurderer, at efterspørgslen på venturekapital i de næste fem år løber op i samlet 30 mia. kr. I øjeblikket

er der knap 20 mia. kr. tilgængeligt.Det vil sige, at der i løbet af de næste to til tre år kommer

til at mangle mere end 10 mia. kr. til at finansiere væksten i højteknologiske iværksættere.De penge

skal primært komme fra pensionsselskaberne, som hidtil har været tilbageholdende med at investere i venturebranchen.En

af de største barrierer i forhold til at få tilført de mange milliarder til venturebranchen er investorernes manglende

tillid til kompetencerne i branchen.- Det er ikke nok bare at poste 40 mia. kr. ind i højteknologiske iværksættere

uden at skele til hvem, der administrerer pengene. Der er mangel på kompetencer, og derfor er det af afgørende betydning,

at flere dygtige erhvervsfolk går ind i venturebranchen, siger Rolf Kjærgaard.Det viser sig også ifølge

undersøgelsen, at de højteknologiske iværksættere skaber langt mere vækst end de såkaldt lavteknologiske virksomheder.

Faktisk har lavteknologien oplevet et årligt fald i beskæftigelsen på to pct., mod de højteknologiske

selskabers vækst på 48 pct. Den samme tendens gør sig gældende, når man sammenligner iværksættere

med modne selskaber.