Ventilation skal specialdesignes

Dunster og partikler fra produktionsprocesser er faktorer, der i stigende grad får øget opmærksomhed, når

der skal sættes ind for at skabe bedre arbejdsmiljøer i virksomhederne.


Kravene om, at luften skal skiftes mindst

femten gange for hver kvadratmeter gulvareal i produktionslokalet lyder umiddelbart som noget, der er rimeligt håndterbart,

men den praktiske udførelse af tingene kan være langt mere kompliceret, end det umiddelbart ser ud til.


Direktør

Knud Hansen, Ventherm A/S i Borbyværk på Fyn er således af den opfattelse, at et godt arbejdsmiljø i en produktionsvirksomhed

kun kan skabes, hvis man satser på et ventilationsanlæg, der er designet til den specielle opgave omkring den givne produktion.


Se

på produktionen

- Hvis alle forureninger i en produktion skal fjernes og danne basis for det optimale arbejdsmiljø, er

det nødvendigt at se meget nøje på de produktioner, der foretages i lokalet, fastslår Knud Hansen.


-

Problemerne ligger i, at alt for få er opmærksomme på, at ethvert anlæg skal tilpasses produktionen.


-

Vi ser mange tilfælde af, at en produktion danner dampe, der er tungere end den omgivende luft, og hvis man ikke er opmærksom

på det og får placeret udsugningen ved gulvet og indblæsningen i loftet, så er man ringe stillet. Det er noget,

der gør sig gældende i mange maskinværksteder.


- I svejsehaller, hvor punktsugning er nødvendigt, må

man erkende, at der slipper forurening uden om denne sugning, og her stiger dampene så til vejrs. Det vil sige, at man skal

suge i loftet - men samtidig er det meget vigtigt, at den luft, der kommer ind ved gulvet, får temperaturer, der ligger mindst

en halv grad under den rumtemperatur, der er i lokalet. Først når man tackler problemer på den måde, kan

man presse alle forureninger effektivt op til udsugningen, fastslår Knud Hansen.

Specielle filtre

I Ventherms koncept har

man gennem årene arbejdet meget med at udvikle specielle filtre, der sørger for en særdeles effektiv rensning af

luften, så enhver form for partikler bliver fjernet. Det gælder såvel svejseanlæg som omkring malekabiner

af enhver art.


- Det er således i dag ikke bare et spørgsmål om at flytte nogle kubikmeter luft et givet antal

gange i løbet af en time.


- Det er et spørgsmål om at designe de enkelte ventilationsanlæg, så tingene

virkelig fungerer, og de eksisterende problemer i ethvert produktionsmiljø også bliver løst, og det sker kun ved

specialdesign af de enkelte ventilationsopgaver, slutter Knud Hansen.


Ventherm A/S er en 19 år gammel virksomhed, der fra

starten har haft ventilation som speciale. I dag beskæftiger virksomheden 20 medarbejdere.


Virksomhedens direktør

Knud Hansen er så småt ved at forberede et generationsskifte, som tegner sig inden for en årrække, og i den forbindelse

er sønnen Brian Hansen indtrådt i virksomheden på lederniveau.