Velfærds-stop

Læs mere
Fold sammen
Under valgkampen i 2001 overhalede Anders Fogh Rasmussens Socialdemokraterne indenom og lovede vælgerne at indføre en et-årig barsels-orlov.

Løftet var populært. Og det blev opfyldt prompte med virkning fra 1. januar 2002.

Arbejdsgiverorganisationerne advarede med god grund. En forlænget barselsorlov ville dræne arbejdsmarkedet for værdifuld arbejdskraft. "Sludder",svarede regeringen. Den forberede barselsorlov ville højest reducere arbejdsstyrken med 2.000 personer om året.

Nu har Dansk Arbejdsgiverforening analyseret udviklingen og beregnet effekten: Arbejdsmarkedet er ikke blevet drænet for 2.000, men for 10.000 personer om året. Før den nye ordning tog forældrene i gennemsnit 28 ugers barselsorlov. Nu tager de 45 uger.

Sagen om den forlængede barsels-orlov er lærerig. Den bekræfter, at nye velfærdsgoder som regel kommer at koste mere end politikerne regner med. Sådan er det også gået med efterlønnen.

Samtidig er nye velfærdsgoder svære at komme af med. Ingen forestiller sig i dag, at det realistisk at genindføre de gamle barselsbestemmelser. Ligesom ingen i realiten er indstillet på at pille mere ved efterlønnen.

Det kritisable er, at en forlænget barselsorlov indføres uden at der samtidig gennemføres andre reformer, der kan øge udbuddet af arbejdskraft. Her er det ikke nok at henvise til kampagner for at få flere indvandrere i job og øge antallet af praktikpladser.

Der må også økonomiske tilskyndelser til.

VK-regeringen burde lade sig inspirere af sit eget skattestop og supplere det med et velfærdsstop. Et velfærdsstop forstået på den måde, at ingen ny velfærdsordning kan indføres før den er finansieret ved bortfald af en anden velfærdsydelse.

Et sådant stop vil være effektivt og tvinge politikerne til at prioritere. Men de vi sikkert argumentere med, at et stop ikke lader sig administrere og at det i øvrigt er uretfærdigt i forhold til bestemte samfundsgrupper.

Sådan går velfærdsdebatten hele tiden i selvsving. Hvornår mon vi dog lærer at sætte tæring efter næring. Steno