Vel talt - Bodil Nyboe

Da Erik Hoffmeyer var øverste direktør i Danmarks Nationalbank hævede han jævnligt sin røst i den

offentlige debat om den økonomiske politik.Der var også en del at sige i de godt 30 år frem til 1995, hvor

Erik Hoffmeyer besad det høje embede.Dansk økonomi var præget af betydelige balanceproblemer - stort statsunderskud,

store betalings-balance-underskud og i perioder også høj ledighed.Problemer af den karakter hørte op omkring

1995, hvor Hoffmeyer gik på pension.Under Schlüter regeringen var der gennemført en barsk økonomisk

genopretningspolitik, der gjorde op med danskernes gældsætning. I samme periode kom der også styr på statsfinanserne.Hoffmeyers

efterfølger Bodil Nyboe Andersen har ikke i samme grad som sin forgænger fundet anledning til at deltage i samfundsdebatten.

Sandsynligvis fordi behovet ikke har været der.I går på Finansrådets årsmøde kom hun med

en af sine sjældne udtalelser. Af samme grund er det værd at ofre den ekstra opmærksomhed.Hun bad politikere

holde op med at "tabuisere" velfærdsdebatten og i stedet tage fat om danskernes alt for hede ønsker om at trække

sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet.Hun pegede samtidig på, at det er i økonomisk gode tider som nu, at man

skal forberede sig på fremtidens udfordringer.Hendes udtalelser kommer i forlængelse af vismændens advarsler

til regeringen om, at finanspolitikken på længere sigt er uholdbar. Det kniber nemlig med at få de 140.000 flere

i permanente job, som er nødvendige, hvis den såkaldte 2010-plan om statslig gældsnedbringelse skal overholdesBodil

Nyboe Andersen har muligvis haft statsministeren i tankerne, da hun kom med sin udtalelse. Han afviste i forgårs vismændene

med en snak om, at de ikke siger noget nyt.Det har han ret i. Men de siger noget vigtigt. Det samme gør nationalbankdirektøren.Danskerne

bør ikke gå til valg uden, at der bliver en dialog med befolkningen om velfærdsreformer.For det er efterhånden

nødvendigt at få taget fat på dem.Steno