Vejrskader og kursfald koster Topdanmark dyrt

Aktier. Forsikringsselskabet Topdanmark har nedjusteret sine forventnigner til 2007.

Forsikringskoncernen Topdanmark nedjusterer sine forventninger til 2007-overskuddet i forbindelse med halvårsrapporten. Det skyldes primært omkostninger til vejrrelaterede skader - primært vandskader - siden offentliggørelsen af 1 kvartalsregnskabet samt kurstab på værdipapirer, fremgår det af halvrårsregnskabet.

Ledelsen venter et nettooverskud på 1,2-1,3 mia. kr., en combined ratio på godt 87 pct. og en vækst i præmieindtægterne på 1 pct. Der var tidligere ventet henholdsvis 1300-1400 mio. kr., "i underkanten af 88 pct." og en præmievækst på 1 pct. Efter første kvartal blev resultatforventninger opjusteret med 100 mio. kr. og med tirsdagens nedjustering er Topdanmark tilbage til udgangspunktet ved årsregnskabet for 2006.

Combined ratio er et forsikringsteknisk nøgletal, der sætter udgifter til erstatninger med mere i forhold til præmieindtægterne, og det går derfor bedre, des lavere tallet er.

Vejrskaderne har været på omkring 125 mio. kr. brutto og 75 mio. kr. efter refundering fra genforsikringsselskaber.

Forbedring af combined ratio bedre resultat før skat med ca. 45 mio. kr. og nettooverskuddet med ca. 35 mio. kr.

Nedsættelsen af skattesatsen for selskabsskat påvirker med 45 mio. kr.

Kursfaldet har kostet Topdanmark 105 mio. kr. på tab på kreditobligationer på resultatet efter skat, mens aktieafkastet ligger omkring 50 mio. kr. lavere.

Konkurrencen koster på præmiesiden, og det er forklaringen på den svage præmievækst i år. Ledelsen har dog oplyst, at den betragter 2007 som et overgangsår, og at der fra 2008 ventes stigninger i præmieindtægterne på 5 pct.