Vedholdenhed er en dyd

Helle Hølmer har beskæftiget sig med salg, siden hun var ganske ung. Det handler om at tro på sig selv - og at kunne levere gode resultater.

HELLE HØLMER, 40 år, er salgsdirektør i IT- og management konsulentvirksomheden Cap Gemini Danmark, den danske del af det internationale Cap Gemini Ernst & Young. Hun er uddannet HA og HD fra Copenhagen Business School og havde allerede i gymnasietiden salgsjob i IT-branchen. Efterfølgende arbejdede hun også med finansiering. Efter en tid hos IBM kom hun til CMA Computer som salgschef, senere blev hun selvstændig. Helle Hølmer er gift og har to børn. Foto: Søren Bidstrup Fold sammen
Læs mere
Omtrent halvdelen af sit liv har Helle Hølmer beskæftiget sig med salg. Men fra at sælge håndgribelige produkter inden for IT, er hun gledet over til at levere serviceydelser og yde rådgivning om helhedsløsninger.

Det kræver evne til at sætte sig ind i kundens situation; og den egenskab peger hun selv på som en af sine stærke sider, hvor hun bl.a. kan trække på sine erfaringer som selvstændig. Men også en evne hun gerne vil udvikle yderligere. I oktober blev Helle Hølmer salgsdirektør i IT og management konsulentvirksomheden Cap Gemini Danmark.

Her har hun ansvaret for at bygge en afdeling op, hvis opgave er at udvide markedet for professionelle konsulentydelser.Hvorfor sagde du ja til dit nuværende job?

»Da jeg for fire år siden, sagde ja til at arbejde i Cap Gemini, var det, fordi jeg både fra kolleger og egne kunder havde hørt meget godt om virksomheden. I 15-20 år havde jeg beskæftiget mig med salg af IT-hardware og software. Jeg følte, det var på tide at udvide mit erfaringsområde til at dække rådgivning i bredere forstand. Det var faktisk også lidt af en salgsopgave at overbevise headhunterne om, at jeg var i stand til at sælge andet end hardware. Da jeg så i efteråret fik tilbuddet om at blive salgsdirektør, så jeg det som en chance for at få mere ledererfaring. Det har jeg faktisk gået målrettet efter nogle år.«Hvilke forventninger har du til din personlige udvikling i dit job?

»Primært at få større erfaring som leder, men også at lære nye brancher og virksomheder at kende. I al almindelighed at øge min viden og styrke mit kontaktnet. Jeg planlægger også at gennemføre Cap Gemini Ernst & Youngs egen lederuddannelse.«Hvad ligger der bag dine karrierevalg?

»Jeg er en udadvendt natur og havde allerede i gymnasietiden et fritidsjob i IBMs salgsafdeling. Så det var helt oplagt, at min uddannelse skulle være noget med salg og forretning. På samme tid begyndte IT-bølgen, som jeg fik stor interesse for, og så var jeg god til sprog. Det kunne jeg også få brug for ved at gå handelsvejen.

Grunden til at jeg blev selvstændig, var den enkle, at den virksomhed, jeg var ansat i, gik i betalingsstandsning. På det tidspunkt var jeg meget synligt gravid, så det ville næppe være nemt at få et nyt job. Banken og gamle kunder var villige til at bakke mig op, og som selvstændig kunne jeg opnå den fleksibilitet, jeg havde brug for i de år, jeg fik børn. Man kan sige, det var omstændighederne - i mere end en forstand - der tilskyndede mig til at blive selvstændig, men det var en meget spændende periode.«Hvem eller hvad har betydet mest for din karriere?

»Jeg har mødt mange dygtige mennesker, som har været med til at udvikle mig. Men egentlig vil jeg sige: min vedholdenhed. Man skal vide, hvad man vil, tro på sig selv og gøre opmærksom på sig selv - og så skal man levere resultater.

Som kvinde i en mandsdomineret branche har jeg haft den fordel, at man nemmere husker en kvinde end en mand. Men der er ingen nemme veje. Det nytter ikke at gøre opmærksom på sig selv, hvis man ikke kan underbygge det med resultater.«

Hvad er din personlige drivkraft i arbejdet?

»Jeg elsker at skabe gode resultater, og så bliver Jeg drevet frem af samspillet og teamworket med gode kolleger her i Cap Gemini. Det er sådan noget, der gør det sjovt at stå op om morgenen. Jeg holder af at omgås mange mennesker. Det er en travl branche med ind imellem lange arbejdsdage; men jeg føler også, det er værd at gøre en ekstra indsats.«Hvad er du ikke god til?

»Administration. Jeg har ikke noget mod at tilegne mig erfaring inden for administration; men jeg bryder mig ikke særligt om det. Da jeg var selvstændig, sørgede jeg for at alliere mig med nogen, der kunne det.«Hvad vil du gøre ved det?

»Jeg vil prøve at tvinge mig selv til at blive bedre til at organisere. Det er selvfølgelig vigtigt, at det administrative fungerer. En af fornøjelserne ved at være chef er, at man skal fokusere og uddelegere. Så jeg vil øve mig i at skære ind til benet, så administration ikke sluger for meget tid.«Nævn en personlig succesoplevelse?

»At jeg er blevet salgsdirektør i Cap Gemini. Det er dejligt, når ting lykkes. Kort efter jeg blev ansat her i virksomheden, fik jeg en flerårig samarbejdsaftale med Alm. Brand igennem. Det synes jeg også godt, jeg kan være stolt af. Og så har jeg fundet en mand, som jeg nu har været gift med i 15 år og fået to børn.«Hvor ser du dig selv om ti år?

»Gerne i et udadvendt job, måske i en topledelse. Eller i al fald håber jeg at have fået større lederansvar. Potentielt kunne det være et job i udlandet, hvis jeg kan få overbevist familien om, at det er en god idé. Jeg håber selvfølgelig også at have udviklet mig fagligt. Men det vigtigste er, at jeg fortsat kan have et godt samspil med dygtige kolleger.«