Varmeværker på finansloven

Der er hjælp til de betrængte, decentrale kraftvarmeværker på det ny finanslovforslag. I alt får værkerne 200 millioner kroner i 2002.

Pengene skal først og fremmest gå til en afgifts- og tilskudslempelse, der skal forbedre økonomien i de små decentrale værker. Men 85 millioner kroner skal gå til gældsnedsættelse til de hårdest ramte af de nødlidende naturgasfyrede såkaldte barmarksværker og andre små værker.

Hjælpen skal gå til dem, der efter afgiftslempelserne fortsat har varmepriser over prisen for individuel opvarmning.

Samtidig bebuder regeringen, at den er indstillet på at lempe kravet om, at værkerne skal producere både elektricitet og varme. Desuden skal værkerne have mulighed for at fyre med andet end naturgas, for eksempel biobrændsel, hvis det er billigere.

Der er 80 barmarksværker over hele landet med 20.000 forbrugere. Især 13 af værkerne har trods et redningsforsøg fra den tidligere regering på 370 millioner kroner fortsat meget dårlig økonomi og alt for store varmeregninger til forbrugerne.

Ritzau